Kritická pole

Kritická pole nám pomáhají určit, kdy je koncovka král a pěšec proti králi remízová, a kdy je vyhraná.

Jiná kritická pole má pěšec na své polovině, na soupeřově polovině a krajní pěšec:

- Pěšec na vlastní polovině má kritická pole o dvě řady před sebou.
- Pěšec na soupeřově polovině má kritická pole přímo před sebou.
- Krajní pěšec má kritická pole poslední dvě pole na sousedním sloupci.

Když se králi silnější strany podaří obsadit kritická pole, podaří se mu prosadit pěšce do dámy a zvítězí.

Při boji o kritická pole se často používá opozice - blízká, vzdálená i šikmá.

Diagram 1: Pěšec na vlastní polovině

Kritická pole pěšce na vlastní polovině jsou o dvě řady před pěšcem.

Bílý na tahu získá kritická pole a vyhraje. Zahraje 1.Kf4 Ke6 (brání bílému králi vstupu na kritická pole) 2.Ke4 (vstupuje do opozice) 2...Kf6 (nebo 2...Kd6 3.Kf5) 3.Kd5 a bílý vyhraje.

Černý na tahu nepustí soupeřova krále na kritická pole a udrží remízu. Zahraje 1...Ke5 a bílý nemá žádnou možnost dobýt kritická pole, například 2.Ke2 Ke4 3.Kf2 Ke5 4.Kf3 Kf5 a partie skončí remízou.Diagram 2: Pěšec na soupeřově polovině

Kritická pole pěšce na soupeřově polovině jsou hned před ním.

Bílý na tahu kritická pole okamžitě získá. Zahraje 1.Kc6 a například po 1...Kd8 2.Kd6 Kc8 3.Ke7 Kc7 4.d6+ prosadí pěšce do dámy a vyhraje.

Černý na tahu kritická pole zablokuje a partii zachrání. Zahraje 1...Kd7 a dále například 2.d6 Kd8 (příprava na vstup do opozice v příštím tahu) 3.Kc6 Kc8 (opozice) 4.d7+ Kd8 5.Kd6 pat.
Diagram 3: Krajní pěšec

Kritická pole krajního pěšce jsou poslední dvě pole na sousedním sloupci.

Bílý na tahu kritická pole obsadí a díky tomu prosadí svého pěšce do dámy. Zahraje 1.Kb7 Kd6 2.a5 Kc5 3.a6 a bílý vyhraje.

Černý na tahu pokryje kritická pole a bílého krále na ně nepustí. Zahraje 1...Kc8 a po 2.Ka7 (nebo 2.a5 Kb8 3.a6 Ka8 4.a7 pat) 2...Kc7 3.a5 Kc8 4.a6 (nebo 4.Kb6 Kb8 atd.) 4...Kc7 5.Ka8 Kc8 6.a7 Kc7 pat.Diagram 4: Obrana pomocí vzdálené opozice

Aby v této pozici udržel bílý remízu, nesmí soupeřova krále pustit na kritická pole d4, e4, f4.

K obraně využije vzdálenou opozici tahem 1.Kf2 (ale ne 1.Kf3 pro 1...Kf5 2.Ke3 Ke5 3.Kd3 Kf4 a černý vyhraje). Ze vzdálené opozice totiž později vznikne opozice blízká.

Podle toho, kudy černý král postoupí vpřed, bílý vstoupí do blízké opozice. Například 1...Kf5 (nebo 1...Ke5 2.Ke3) 2.Kf3 Ke5 3.Ke3 Kd5 4.Kd3 e5 5.Ke3 a partie skončí remízou.
Diagram 5: Obrana kritických polí

V této pozici bílý ztrácí pěšce d4, ale stále může partii zachránit. Zbývající černý pěšec bude mít kritická pole c3, d3, e3. Na tato pole nesmí bílý pustit černého krále.

Proto bílý zahraje chytré 1.Kc2 (ale ne 1.Kd2 Kxd4 2.Kc2 Ke3 a černý by vyhrál) a po 1...Kxd4 zablokuje soupeře pomocí opozice 2.Kd2.

Partie pak skončí remízou, například 2...Kc4 3.Kc2 d4 4.Kd2 d3 5.Kd1 Kc3 6.Kc1 d2+ 7.Kd1 Kd3 pat.Diagram 6: Posunutí kritických polí

V naší pozici je osud bílého pěšce g4 zpečetěn. Až ho černý král sebere (Kf4 a pak Kxg4), obsadí rovnou i kritická pole (e4, f4, g4) svého pěšce a v partii zvítězí.

Bílý se však zachrání pomocí posunutí kritických polí. Zahraje 1.g5 (ale ne 1.Ke2 Kf4 2.g5 Kxg5 3.Kf3 Kf5 4.Kg3 Ke4 a černý by vyhrál) a tahem 1...fxg5 se kritická pole černého pěšce posunula na f3, g3 a h3.

Posunutá kritická pole bílý zablokuje pomocí 2.Ke2 (opozice) 2...Kf4 3.Kf2 a partie skončí remízou.


Zpět

Šachové testy:
Kritická pole - tah a výsledek (5552)
Kritická pole - hodnocení (5502)
Kritická pole - hraní remíza (15332)
Kritická pole - hraní výhra (15333)
Pěšcovky 1-5 - tah a výsledek (5556)
Pěšcovky 1-5 - hodnocení (5506)

Šachová výuka:
Kritická pole (15303)
Shrnutí pěšcovek 1 (15307)

Naučit se víc o Kritických polích:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 104-111
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 16. lekce (strany 71-75)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 16. lekce (strany 52-55)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 16. lekce (strany 49-60)
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 7-8
F.Pithart: Šachové koncovky, strany 38-40
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 13. lekce

Související témata:
Čtverec
Král a pěšec proti králi
Mezní pole
Past
Bodyček
Pohyb po diagonále
Vzdálený volný pěšec
Krytý volný pěšec
Samokrycí formace
Nebezpeční pěšci
Pěšcové slabiny
Pěšcový průlom
Aktivní král
Nevýhoda tahu v pěšcovce
Volná tempa
Trojúhelník
Korespondující pole
Koncovky, pěšcové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)