Mezní pole

Mezní pole jsou tři pole nalevo i napravo od zablokovaného pěšce, který není chráněný jiným pěšcem.

Obsazení mezních polí soupeřova pěšce králem zajistí dobytí tohoto pěšce.

Stejně jako u kritických polí, i při boji o mezní pole hraje důležitou roli opozice (blízká, vzdálená i šikmá).Diagram 1: Mezní pole

Zelenou barvou jsou vyznačená mezní pole černého pěšce d6. Pokud tato pole bílý král obsadí, černého pěšce získá.

Bílý na tahu zahraje 1.Ka6 a obsadí mezní pole. Dále například 1...Kc8 2.Kb6 Kd7 3.Kb7 Kd8 4.Kc6 Ke7 5.Kc7 Ke8 a nyní bílý získá pěšce 6.Kxd6 a vyhraje.

Černý na tahu by vstoupil do opozice 1...Kb7 a tím by před bílým králem ubránil mezní pole. Dál bílého krále nepustí ani o kousek, například 2.Ka5 Ka7 3.Kb5 Kb7 s remízou opakováním tahů.Diagram 2: Získání mezních polí

V této pozici má černý pěšec mezní pole a6, b6, c6 (ale k nim není přístupová cesta) a e6, f6, g6. O tato tři mezní pole se bude bojovat.

Bílý na tahu zahraje 1.Kf4 (ale ne 1.Ke4 Ke7 2.Kf5 Kf7 a černý díky opozici udrží remízu) 1...Ke7 2.Kg5 (vstupuje do šikmé opozice) 2...Kf7 3.Kf5 (blízká opozice). Po 3...Ke7 4.Kg6 bílý obsadí mezní pole, během několika tahů získá pěšce d6 a vyhraje.

Černý na tahu by mezní pole ubránil: 1...Ke7 2.Kf4 Kf6 a partie skončí remízou.Diagram 3: Když mezní pole nestačí

Samotný zisk mezních polí ještě nemusí přinést vítězství v partii. Tak je tomu i v této pozici.

Bílý na tahu dobyde mezní pole manévrem 1.Kb4 Kc6 2.Kc4 (opozice) 2...Kd6 3.Kb5. Brzy získá černého pěšce po 3...Kd7 4.Kc5 Ke6 5.Kc6 Ke7 6.Kd5 Kf6 7.Kd6 Kf7 8.Kxe5. Černý však vstoupí do opozice 8...Ke7 a nepustí bílého krále na kritická pole d6, e6, f6. Partie skončí remízou.

Stejný výsledek by partie měla i při černém na tahu. Po 1...Kc5 2.Kd3 Kb4 získal mezní pole černý. Během několika tahů získá pěšce e4, ale bílý v tu chvíli vstoupí do opozice Ke2 a udrží remízu.Diagram 4: Obrana mezních polí

Nepustit soupeřova krále na mezní pole svého pěšce je velmi důležité.

V naší pozici bílý na tahu zachrání partii jedině tahem 1.Kb2, kterým vstoupí do vzdálené opozice.

Po 1...Kb5 (nebo 1...Kc6 2.Kc2) 2.Kb3 se vzdálená opozice proměnila v opozici blízkou. Bílý už soupeřova krále nepustí dál: 2...Kc5 3.Kc3 Kb5 4.Kb3 a partie skončí remízou.

Diagram 5: Výhodné zablokování

V této pozici stojí před bílým klíčové rozhodnutí, jakým způsobem vyřešit konflikt mezi pěšci d4 a e5.

K výhře by nestačilo 1.dxe5 dxe5 2.Kc5 Kc7 3.Kd5 Kd7 4.Kxe5 Ke7 (opozice) a bílý sice získal pěšce, nedostane se však na kritická pole d6, e6, f6.

Správným pokračováním je 1.d5. Černý pak musí ustoupit králem 1...Kc7 a bílý tahem 2.Ka6 obsadí mezní pole pěšce d6. Za několik tahů ho získá a bílý vyhraje.
Diagram 6: Oběť pěšce za mezní pole

V této pozici má bílý navíc silného pěšce c6. Nemá ale žádný způsob, jak ho prosadit do dámy. Například po 1.Kd6 Kd8 2.c7+ Kc8 3.Kc6 by vznikl pat.

Klíčem k výhře bílého je nečekaná oběť pěšce. Bílý zahraje 1.c7 a po 1...Kxc7 získá mezní pole pěšce d6 tahem 2.Ke6. Díky mezním polím pěšce získá 2...Kc8 3.Kd6 Kb7 4.Kd7 Kb8 5.Kc6 Ka7 6.Kc7 Ka8 7.Kxb6. Spolu s černým pěšcem rovnou získal i kritická pole svého pěšce a bílý vyhraje.

Diagram 7: Oběť pěšce za mezní pole

Oběť pěšce za obsazení mezních polí se vyskytuje i ve složitějších pozicích s více pěšci.

V této pozici bílý odvleče soupeřova krále 1.d6 Kc6 a po dobrání pěšce 2.Kxa5 (ale ne 2.d7 Kxd7 3.Kxa5 Kc6 a partie by skončila remízou) 2...Kxd6 obsadí mezní pole černého pěšce e5 tahem 3.Kb5.

Černý už osud partie změnit nedokáže, například: 3...Kd7 4.Kc5 Ke6 5.Kc6 Ke7 6.Kd5 Kf6 7.Kd6 Kf7 8.Kxe5 bílý získává pěšce. Černého nezachrání ani opozice 8...Ke7 9.Kf5 Kf7 10.e5 Ke7, protože bílý pronikne ke zbylým černým pěšcům 11.Kg6 a vyhraje.


Zpět

Šachové testy:
Mezní pole - tah a výsledek (5553)
Mezní pole - hodnocení (5503)
Mezní pole - hraní výhra (15336)
Mezní pole - hraní remíza (15337)
Pěšcovky 1-5 - tah a výsledek (5556)
Pěšcovky 1-5 - hodnocení (5506)

Šachová výuka:
Mezní pole (15304)
Shrnutí pěšcovek 1 (15307)

Naučit se víc o Mezních polích:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?) ?????
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 16. lekce (strany 52-54)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, ?. lekce (strany ?-?) ?????
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany ?-? ?????
F.Pithart: Šachové koncovky, strany 40-42
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce ?????

Související témata:
Čtverec
Král a pěšec proti králi
Kritická pole
Past
Bodyček
Pohyb po diagonále
Vzdálený volný pěšec
Krytý volný pěšec
Samokrycí formace
Nebezpeční pěšci
Pěšcové slabiny
Pěšcový průlom
Aktivní král
Nevýhoda tahu v pěšcovce
Volná tempa
Trojúhelník
Korespondující pole
Koncovky, pěšcové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)