Nevýhoda tahu v pěšcovce

Nevýhoda tahu je taková situace, kdy povinnost zahrát tah přinutí hráče, aby svou pozici zhoršil. Je například přinucen uvolnit cestu soupeřovu králi či nevýhodně potáhnout pěšcem.

Nejčastěji nastává nevýhoda tahu v koncovkách, zvláště v pěšcových. Lze říci, že uvedení soupeře do nevýhody tahu je v pěšcových koncovkách nejdůležitější metodou boje.

Nevýhoda tahu může mít různé podoby a vznikat různými způsoby. Typickými situacemi s nevýhodou tahu jsou například opozice, volná tempa či trojúhelník.

Důležitým případem je vzájemná nevýhoda tahu - to je pozice, ve které prohrává strana, která je na tahu. Nejznámějším příkladem vzájemné nevýhody tahu je tzv. past.

Diagram 1: Nevýhoda tahu

V této pozici má bílý postouplejšího pěšce a aktivnějšího krále. Bílému by samozřejmě nestačilo 1.fxe6+ Ke7 s remízou. Bílý zahraje 1.f6 a černý je v nevýhodě tahu, musí ustoupit králem.

Nyní by po 1...Ke8 přišlo 2.Kxe6 Kf8 3.f7 (když pěšec vstupuje na předposlední řadu bez šachu, podaří se ho prosadit do dámy) 3...Kg7 4.Ke7 a bílý vyhraje.

A po 1...Kd8 vstoupí bílý do opozice 2.Kd6 Ke8 3.Kxe6 Kf8 4.f7 Kg7 5.Ke7 s výhrou bílého.
Diagram 2: Past

Když jsou králové obou stran připraveni zaútočit z boku na soupeřova pěšce, může nastat past. Bílý je na tahu a prosadí se pěkným manévrem. Hrubou chybou by bylo 1.Ke6 pro 1...Kg5 a vyhrál by černý.

Místo toho bílý zahraje 1.Kd6 a po 1...Kh5 (černému nepomůže 1...Kg5 2.Ke6 ani 1...Kg7 2.Ke7) přijde útok na pěšce zezadu 2.Ke7. Černý musí pěšce pokrýt 2...Kg5 a přijde 3.Ke6.

Černý je v pasti a musí potáhnout králem, bílý sebere pěšce a vyhraje.Diagram 3: Volná tempa

Častým způsobem, jak soupeře uvést do nevýhody tahu, jsou volná tempa pěšci. V naší pozici se černý brání pomocí opozice. K výhře bude bílý muset překonat hned tři opoziční obranné valy!

První opozici překoná tahem 1.h4. Černý král ustoupí 1...Kf7 a po 2.Kg5 přijde druhá opozice 2...Kg7. Bílý využije další tempo pěšcem 3.f3 (ale ne 3.f4, f-pěšec musí tempovat dvakrát) 3...Kf7 4.Kh6 Kf6.

Tuto třetí opozici bílý překoná tahem 5.f4 a po 5...Kf7 6.Kh7 Kf6 zahraje 7.Kg8 a bílý vyhraje.Diagram 4: Trojúhelník

Dalším metodou předání nevýhody tahu je trojúhelník. Tento manévr krále provádíme tak, že se králem vrátíme na původní místo na tři tahy, zatímco soupeř na dva tahy. Tím předáme soupeři povinnost táhnout.

Bílý zahraje 1.Ke2 (stejně funguje i 1.Kd2 nebo 1.Kf2), černý ustoupí králem 1...Kd6 a nyní přijde klíčové 2.Kf2 (nebo také 2.Kd2). Černý král se vrátí zpátky 2...Ke5 a bílý také zpět 3.Ke3.

Vznikla stejná pozice jako úvodní, ale na tahu je černý. Po 3...Kd6 4.Kxe4 bílý vyhraje.Diagram 5: Nevýhoda tahu - obtížnější

V této pozici bílý potřebuje soupeře uvést do nevýhody tahu a potom vniknout králem nejdříve na e5 a potom na d6 nebo f6. Začne využitím volného tempa pěšcem 1.g4.

Po ústupu krále 1...Kd7 přijde jednoduché 2.Ke5 Ke7 3.f4 h5 4.g5 Kf7 5.Kd6 s výhrou bílého.

Náročnější obranou černého je oběť pěšce 1...e5+. Přijde 2.dxe5+ Ke6 3.Ke3 Kxe5, pak zahnání soupeřova krále 4.f4+ Ke6 5.h5 gxh5 6.gxh5 Kf5 a dobře spočítané 7.Kd4 Kxf4 (nebo 7...Ke6 8.f5+ Kxf5 9.Kxd5) 8.Kxd5 Kg4 9.Kc6, bílý bude rychlejší a vyhraje.


Zpět

Šachové testy:
Nevýhoda tahu - tah a výsledek (5569)
Nevýhoda tahu - hodnocení (5519)
Nevýhoda tahu - hraní (15350)
Pěšcovky 11-15 - tah a výsledek (5570)
Pěšcovky 11-15 - hodnocení (5520)

Šachová výuka:
Nevýhoda tahu (15325)
Shrnutí pěšcovek 3 (15327)

Naučit se víc o Nevýhodě tahu:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 16. lekce (strany 71-75) a 28. lekce (strany 124-126)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 16. lekce (strany 52-55) a 28. lekce (strany 102-105)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 28. lekce (strany 51-60)
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 18-20
F.Pithart: Šachové koncovky, strany 45-49
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 13. lekce, 27. lekce a 28. lekce

Související témata:
Čtverec
Král a pěšec proti králi
Kritická pole
Mezní pole
Past
Bodyček
Pohyb po diagonále
Vzdálený volný pěšec
Krytý volný pěšec
Samokrycí formace
Nebezpeční pěšci
Pěšcové slabiny
Pěšcový průlom
Aktivní král
Volná tempa
Trojúhelník
Korespondující pole
Koncovky, pěšcové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)