Pěšcová struktura

Pěšcová struktura je rozmístění pěšců obou stran na šachovnici. Vytváří nám kulisy pro bitvu bílé a černé armády.

V bitvě členitost bitevního pole ukazuje, kde jsou výhodná a nevýhodná postavení. Na šachovnici nám pěšcová struktura určuje důležitost různých polí a možnost zaujmout aktivní místa pro jednotlivé figury.

Věže v pěšcové struktuře hledají otevřené a polootevřené sloupce. Střelci jsou silní na volných diagonálách (a naopak slabí v hrobkách tvořených vlastními pěšci). Jezdci milují silné opěrné body.

Na základě pěšové struktury můžeme rozvinout naši strategii na cestě k získání rozhodující výhody. Pěšcová struktura nám udává základní rysy budoucích plánů.

Diagram 1: Pohyblivý pěšcový střed

Pěšcům, kteří jsou vedle sebe a nejsou ani jeden blokovaní, říkáme Pohyblivý pěšcový střed. V takové pozici je velice důležité vážit každý tah pěšcem.

Základním plánem bílého je vhodný postup středových pěšců vpřed za podpory svých figur a zatlačení soupeřových figur zpět.

Černý se bude snažit útočit na pěšce tak, aby zaměstnal soupeřovy figury. Pokusí se tyto pěšce zablokovat a předcházet jejich nepříjemným postupům.Diagram 2: Malé centrum

Pozici, kdy máme v centru jednoho pěšce a soupeřův pěšec kontroluje pole před ním, říkáme Malé centrum.

V této pozici má větší prostor pro své figury hráč s dále postouplým pěšcem. Bílý se bude opírat o svého středového pěšce a díky většímu prostoru a tím větším možnostem aktivní figurové hry bude usilovat o útok na krále, případně postup centrálního pěšce vpřed.

Černý bude kontrolovat postup pěšce a postupnými výměnami si zjednodušovat život na menším prostoru. Také bude chystat různé protiútoky proti plánům bílého.


Diagram 3: Pěšcová převaha

Když máme na jednom křídle více pěšců než soupeř, hovoříme o pěšcové převaze. Pokud je situace vyrovnaná, tak většinou i soupeř má převahu na křídle druhém. Takové situaci říkáme Pěšcová převaha na křídlech.

Taková situace vzniká často a charakteristický je pro ni otevřený sloupec v centru, který odděluje pěšce od sebe. Plán je pro obě strany stejný: postup pěšců vpřed za účelem vytvoření volného pěšce.

Obsazení volného sloupce nemusí být rozhodující. Hráč, která má převahu pěšců na křídle, kde je schovaný soupeřův král, má možnost postupem pěšců vytvářet i útočné možnosti.


Diagram 4: Pěšcové řetězy

Pěšcové řetězy jsou zaklesnutí pěšci do sebe, nejčastěji na centrálních polích. Představují jednu z nejsložitějších pozic, která může po zahájení partie vzniknout.

Pozice jsou zavřené a každá strana má prostorovou převahu na jednom z křídel. Základním plánem v takových pozicích je útok na základnu řetězu - na posledního pěšce, který je v klinči se soupeřem (v naší pozici pěšci d4, e6).

Můžeme se setkat i s plánem rozbití řetězu i z vrchu. Tento plán, ale skýtá další nebezpečí: vznik opožděného pěšce. Například tahy 1...f6 2.exf6 oslabí černého pěšce e6.


Diagram 5: Izolovaný pěšec

Dostáváme k pozicím s pěšcovými slabinami. Bílý pěšec d4 je v naší pozici Izolovaný pěšec. Je to takový pěšák, který na sousedních sloupcích nemá žádného parťáka. 

Izolovaný pěšec v centru přináší zajímavé útočné možnosti. Je to specifická varianta malého centra. Osamocenost pěšce však přináší velké nevýhody v koncovkách. V nich se znásobí slabost pěšce, kterého nebudou moci podporovat ani figury.

Pozice s izolovaným pěšcem je jednou ze základních typových pozic v šachové strategii. Každý šachista by na své cestě za šachovým poznáním měl tyto pozice vyzkoušet.


Diagram 6: Visací pěšci

Dvojici pěšců, kteří stojí vedle sebe jsou odděleni od svých dalších kamarádů sloupcem na každé straně, říkáme Visací pěšci.

Tato dvojice je dobrým předpolím pro útok na soupeřova krále nebo dobrým motorem pro vytvoření silného volného pěšce. Ten může svým dalším postupem získat mimořádnou sílu.

Rozhodují zde dynamické faktory a soupeř se bude snažit dvojici pěšců zablokovat. Zároveň bude postupnými výměnami snižovat jejich podporu a potom si na oslabených pěšcích smlsnout.Diagram 7: Izolovaná pěšcová dvojice

Když dvojice pěšců nestojí hrdě vedle sebe, ale jeden pěšec pokulhává vzadu, jedná se o Izolovanou dvojici pěšců (nebo také Izolovaný pěšcový pár).

V takové chvíli má soupeř velkou příležitost postup pěšců zablokovat. Tím se snaží snížit dynamický potenciál pěšců na nulu, aby se pak začaly projevovat jejich neduhy.

Pěšec stojící vzadu je slabým pěšcem, protože jej nekryje žádný jeho kolega. Stává se objektem útoku pěšcechtivých figur soupeře. Bílý zde chce buď dosáhnout pozice visacích pěšců. Nebo rozvinout útok na krále a využít centrálního pěšce jako oporu pro své figury.


Diagram 8: Opožděný pěšec na sloupci

V této pozici vidíme polootevřený d-sloupci bílého a na něm černého Opožděného pěšce. Je to takový pěšec, který je pozadu za svým kamarádem a přímo před sebou má slabé pole.

Jeho postup vpřed je velice obtížný. Pokud se černým figurám nepovede podpořit jeho postup vpřed, bude trvalou slabinou pozice. Bílý se bude snažit jej zablokovat a postupně na něj útočit.

Bílý se často pokouší vytvořit soupeři druhou slabinu a postupným lavírováním mezi dvěma slabinami zesilovat hrozby. Černý se snaží hledat protihru jinde a zároveň neoslabovat svoji pozici.Diagram 9: Dvojpěšec

Pěšcová struktura nám může ukázat i slabiny. Dvojici pěšců na jednom sloupci říkáme Dvojpěšec.

Dvojpěšec má své mínusy, ale i plusy. Vždy záleží na konkrétní situaci na šachovnici. Mezi nevýhody řadíme jeho sníženou pohyblivost. Schopnost struktury s dvojpěšcem vytvořit volného pěšce je menší. Často vznikají díry v pěšcové struktuře a slabé body.

Pozitivní je vznik volného sloupce (v naší pozici sloupce g). Mohou být velkými pomocníky v boji o střed. Při statickém boji někdy mohou být i užiteční, častěji jsou však dvojpěšci slabinou.


Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (6109)
Silné a slabé body (6119)
Využití slabin (6120)
Vlastnosti figur (6257)
Hodnocení a plán (6258)

Naučit se víc o Pěšcové struktuře:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany ?-?
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Střední hra
Strategie
Rozdělení sloupců
Boj o volný sloupec
Silné a slabé body
Hodnocení pozice
Plán hry
Značky pro hodnocení tahů a pozic
Aktivita
Pasivita
Domovník
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplňování literatury)