Pěšcový průlom

Pěšcový průlom je způsob vytvoření volného pěšce.

Při pěšcovém průlomu můžeme i obětovat materiál, pokud náš vzniklý volný pěšec bude mít větší sílu než soupeřův a nebude k dostižení soupeřovým králem.

Protože nejsilnější jsou volní pěšci, kteří jsou blízko poli proměny, je při pěšcovém průlomu výhodou prostorová převaha. Při ní jsou vlastní pěšci blíže poli proměny než soupeřovi.

Výsledek pěšcového průlomu často závisí na přesném propočtu.Diagram 1: Pěšcový průlom - jednoduchý

Černý má materiální převahu a jeho pěšci e5 a g5 působí dojmem, že rozhodnou partii ve prospěch černého. Černý pěšec b6 zdánlivě blokuje dvojici bílých pěšců. Prostorová převaha bílého na dámském křídle a velká vzdálenost krále černého umožní bílému pěšcový průlom.

Bílý zahraje 1.a5 a po 1...bxa5 (nebo 1...Ke6 2.a6 a bílého pěšce nikdo nechytí) 2.b6 utíká bílý pěšec do dámy. Například 2...Ke6 3.b7 Kd7 4.b8D a bílý vyhraje.

Diagram 2: Pěšcový průlom 3 proti 3

Na diagramu vidíte pozici klasického průlomu. Pokud bílý neudělá nic, černý král k pěšcům dojde a sebere je. Bílý však může těžit z velké prostorové převahy - jeho pěšci jsou výrazně postouplejší.

Úvodním tahem průlomu je narušení černé pěšcové zdi 1.b6. Další pokračování záleží na tom, kterým pěšcem černý na b6 sebere:

- Po 1...axb6 přijde 2.c6 (vyčištění cesty pro pěšce a5) 2...bxc6 3.a6 a bílý vyhraje.
- Po 1...cxb6 bílý pokračuje 2.a6 (mete cestičku pro pěšce c5) 2...bxa6 a 3.c6 a vyhraje.Diagram 3: Pěšcový průlom 4 proti 4

Průlom čtyř pěšců proti čtyřem je výrazně složitější.

Nestačí 1.a5 bxa5 2.d5, protože ve vzniklých variantách bude silný černý a-pěšec. Ani 1.b5 axb5 2.c5 bxa4. Ani 1.d5 cxd5 2.a5 bxa5 3.b5 axb5 4.cxb5 a4.

K vítězství zde vede jedině 1.c5. Po 1...bxc5 (nebo 1...dxc5 2.b5) bílý pokračuje 2.b5 (uvolňuje cestu pro d-pěšce) 2...axb5 3.axb5 (ale ne 3.cxc5 bxa4) 3...cxb5 4.d5 a bílý vyhraje.
Diagram 4: Pěšcový průlom - obtížnější

V této pozici má černý materiální převahu, jeho král je však daleko od dámského křídla, na kterém má bílý velmi ráznou možnost vytvoření volného pěšce.

Bílý si průlom nejprve připraví 1.b5. Černý král se může zkusit přiblížit 1...Kf4, ale po 2.a5 bxa5 (nebo 2...Ke5 3.a6) přijde uvolnění cesty pro d-pěšce tahem 3.b6.

Po 3...cxb6 4.d6 projde bílý pěšec do dámy a bílý vyhraje.
Diagram 5: Pěšcový průlom obtížnější

Další ukázka obtížnějšího průlomu, který vyžaduje přesné provedení a dlouhý propočet.

Bílý postupuje e-pěšcem 1.e4 Kc6 2.e5 fxe5 (jinak by přišlo 3.e6 a krytý volný pěšec rozhodne) 3.g5 Kd6 (černému nepomůže ani 3...hxg5 4.f6 gxf6 5.h6 s triumfem bílého h-pěšce) 4.f6 Ke6 (4...gxf6 5.gxh6 s výhrou) 5.fxg7 Kf7 6.gxh6. Černý vykryl přímé hrozby a pokusí se o protiútok 6...b5.

Bílému všechno na tempo přesně vyjde: 7.Ke4 b4 8.Kd3 b3 9.Kc3 e5 10.Kxb3. Jednoho pěšce bílý zneškodnil, druhého sebere v příštích tazích a vyhraje.Diagram 6: Obrana proti pěšcovému průlomu

Na předchozích ukázkách jsme viděli velkou sílu pěšcových průlomů. Někdy je možné průlomu zabránit.

Kdyby byl v této pozici na tahu černý, vyhrál by postupem g5-g4 s dalším h5-h4 a g4-g3. Bílý tomuto prolamovacímu postupu musí stůj co stůj zamezit.

Zablokování bílý dosáhne obětí pěšce 1.g4. Po 1...hxg4 (ani 1...h4 by k ničemu nevedlo) bílý dokončí ucpání královského křídla tahem 2.g3. Pěšec navíc černému k ničemu není a partie skončí remízou.


Zpět

Šachové testy:
Pěšcový průlom - tah a výsledek (5566)
Pěšcový průlom - hodnocení (5516)
Pěšcový průlom - hraní (15346)
Pěšcovky 11-15 - tah a výsledek (5570)
Pěšcovky 11-15 - hodnocení (5520)

Šachová výuka:
Pěšcový průlom (15322)
Shrnutí pěšcovek 3 (15327)

Naučit se víc o Pěšcovém průlomu:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?) ?????
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?) ?????
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 15-16
F.Pithart: Šachové koncovky, strany ?-? ?????
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce ?????

Související témata:
Čtverec
Král a pěšec proti králi
Kritická pole
Mezní pole
Past
Bodyček
Pohyb po diagonále
Vzdálený volný pěšec
Krytý volný pěšec
Samokrycí formace
Nebezpeční pěšci
Pěšcové slabiny
Aktivní král
Nevýhoda tahu v pěšcovce
Volná tempa
Trojúhelník
Korespondující pole
Koncovky, pěšcové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)