Propočet variant

Schopnost přesného a rychlého propočtu je asi nejdůležitější vlastností dobrého šachisty. Před provedením svého tahu bychom měli vědět (nebo aspoň tušit), jak se hra bude vyvíjet dál. Musíme tedy propočítat jeho následky, často v několika variantách po různých odpovědích protivníka.

Po tahu soupeře nejprve zjistíme, jestli nám něco nehrozí – například mat, ztráta pěšce nebo figury, nepříjemný šach. Jestliže ano, omezíme propočet pouze na tahy, které hrozbu odrazí. Pokud nám nehrozí nic, můžeme se pokusit hledat tahy, které znepříjemní život soupeři.

Při propočtu se musíme věnovat hlavně tahům už na pohled silným. To jsou zejména braní kamenů, šachy, jedno i vícetahové hrozby. Na takové tahy je často jen jediná odpověď a vznikají tak vynucené varianty, které se propočítávají snadněji. Je-li odpovědí více, propočet se rozvětvuje a je obtížnější.

Velmi důležité je, propočítávat jen tahy, které mají v dané pozici smysl. Nazýváme je tahy-kandidáty.Diagram 1: Tahy bez propočtu

Nejsou-li v pozici taktické možnosti - třeba proto, že obě armády dosud nejsou v přímém kontaktu a vzájemně se neohrožují, je přesný propočet prakticky nemožný. Obě strany totiž mají příliš mnoho možností. V takových případech postupujeme podle obecných zásad, hledáme plán hry a tahy, které tomuto plánu vyhovují.

V naší pozici s tak zvanou karlovarskou strukturou může bílý udělat krátkou či dlouhou rošádu a podle toho zaútočit na dámském či královském křídle, anebo v centru. Výběr je omezen na tahy jako 1.0-0, 1.0-0-0 nebo 1.h3, propočet je v tuto chvíli zbytečný.Diagram 2: Kdy počítat musíme

Jakmile se obě armády střetnou v přímém boji, je rychlý a dobrý propočet nutností.

V pozici diagramu je napadena černá dáma, několik dalších figur může být sebráno či vyměněno, na scéně je vazba i volné linie. Nejlepší byl nyní ústup 1...De6 s přibližně vyrovnanou pozicí.

Černý ale zahrál "aktivnější" 1...Dg6 a nespočítal správně dlouhou variantu plnou braní: 2.Sxe5 Sxe5 3.Jxe5 Sxe2 4.Jxg6 Sxd1 5.Jxf8 Sg4 6.Jxh7 Kxh7 7.Vxf7 Kg6 8.Vxc7. Bílý má 3 pěšce navíc a stojí na výhru. Nepomohlo ani 4...Sxf1 5.Jxf8 Sxg2+ 6.Kxg2 s figurou navíc.
 


Diagram 3: Velmi jednoduchý propočet

Pozice diagramu je v materiální rovnováze, ale bílý je na tahu a může soupeři zasadit dvojí úder tahem 1.Jd4. Je napadena dáma i střelec, vše vypadá jasně - ale nemůže se černý přece jen nějak vysmeknout?

A skutečně, po ústupu se šachem 1...Dc7+ a následujícím 2...Sc4 je černý v pohodě.

Variantu ale můžeme vylepšit mezitahem 1.Db8+ Kh7. Po následném 2.Jd4 už šach dámou nejde a černý střelce ztratí. Varianta je vynucená, bílý vyhraje.Diagram 4: Zahnání krále až do matu

Dalším příkladem jednoduchého propočtu je šachování krále, kterým ho zaženeme až do matu. V pozici diagramu zajišťuje věž na sedmé řadě spolu s postouplým volným pěšcem rozhodující převahu bílého.

Bílý se při hledání cesty k výhře soustředil na šachy černému králi a propočet ho dovedl k následující vynucené variantě: 1.Vf7+ Kg8 2.Je7+ Kh8 3.Vf8+ Kg7 4.Vg8+ Kf6 5.Jd5 mat.

Diagram 5: Vynucený zisk materiálu

Zde nevede vynucená varianta k matu, ale k rozhodujícímu zisku materiálu. Příklad je trochu složitější, jedná se o závěr delší kombinace s obětí dámy.

Partie skončila takto: 1...Vg1+ 2.Kh3 Vh1+ 3.Kg2 Vh2+ 4.Kf1 g2+ 5.Kxf2 g1D+ 6.Kxg1 Jf3+ a bílý se vzdal, protože po 7.Kf1 Jxg5 8.hxg5 Vxb2 je jeho pozice úplně beznadějná.

Celá kombinace měla dokonce 12 tahů, ale propočet nebyl složitý, protože bílý nemohl nikde odbočit.
Diagram 6: Král v šachu

Když soupeř něčím hrozí, je výběr možných tahů omezený a propočet bývá rovněž jednoduchý. Dobrým příkladem je pozice, kdy král stojí v šachu a existuje několik možností obrany.

Po 1...Ve2+ nejde 2.Kf3 pro De4 mat, po 2.Kh3 černý rovněž vyhraje, například 2...Dh5+ 3.Sh4 Df5+ 4.Kg3 Df2+ 5.Kg4 Ve4+ 6.Kg5 Dxh4+ 7.Kf5 Dg4 mat. Těžším oříškem je ústup 2.Kf1, zde má černý vítězný tichý tah 2...Dd3 s nekrytelnými hrozbami.

Správné je tedy 2.Kg1 a bílý se může pokoušet o výhru, např. 2...De4 3.Da8 Dxb4 4.Df3.Diagram 7: Matová hrozba

Podobně se musíme chovat i při jiných hrozbách soupeře. V naší pozici má černý dámu proti věži, ale hrozí mu jednotahový mat. Jedinou obranou je tah některým z pěšců h7, g7 - ale který?

Propočítáme všechny možnosti. Po 1...g6 by černý dokonce prohrál: 2.Vf8+ Kg7 3.Vg8+ Kh6 4.h4 s matem nebo ztrátou dámy. Po 1...g5 černý remizuje věčným šachem 2.Vf8+ |Kg7 3.Vf7+ Kg6 4.Vf6+ atd., stejně dopadne i 1...h6 2.Vf8+ Kh7 3.Sg8+ Kg6 4.Sf7+ Kh7 (4...Kg5 5.Sh5).

Správné je 1...h5, na 2.Vf8+ Kh7 3.Sg8 přijde 3...Kh6 a černý vyhraje.Diagram 8: Tahy - kandidáti

V naší pozici se bílý chce pokusit o dobytí černého jezdce. Jeho plánu vyhovují dva tahy - kandidáti: 1.Jd7 a 1.Jb7. Propočítáme postupně obě varianty a zvolíme ten tah, který vede k lepší pozici.

Po 1.Jd7 Vxd7 2.De8+ Kh7 3.Dxd7 Je2+ má sice bílý kvalitu navíc, ale protiútok černého stačí spolehlivě k remíze, například 4.Kf1 Jg3+ 5.Ke1 De5+ 6.Kd2 Db2+ nebo 4.Kh1 Dxf2.

Po 1.Jb7 Vb8 (po 1...Vd7 by černý ztratil celou věž) 2.Vxd4 Vxb7 3.De8+ Kh7 4.Vd8 však černý nezabrání matu na h8 nebo na g8. Tah 1.Jb7 je tedy mnohem lepší a vede k výhře bílého.Diagram 9: Složitější příklad

V této ostré pozici má bílý o tři pěšce méně, ale velmi aktivní figury.

Jako první kandidát se nabízí 1.f6, ovšem matovou hrozbu černý snadno pokryje 1...Dg6 s možným pokračováním 2.Vxe5 Je6 3.Dxg6 hxg6 4.fxg7 Vfd8 5.Sxe6 fxe6 6.Vxb5 a přibližným vyrovnáním.

Bílý se však může pokusit o zlepšení. Nejprve vyžene dámu z diagonály b1-h7, a pak teprve zahraje f6. Objeví se dva nové tahy - kandidáti: 1.Vc1 a 1.Vd2, propočet obou vznikajících variant je u následujícího diagramu č. 10.Diagram 10: Složitější příklad - pokračování

Po tahu 1.Vd2, který se stal v partii, dáma dokonce vůbec nemá kam ustoupit. Černý zahrál protiútočné 1...Je4, ale po 2.Vxc2 Jxg5 3.h4 nemá jezdec ústup. Bílý vyhrál.

Černý se však po 1.Vd2 mohl zachránit krásným tahem 1...De4 2.Vxe4 Jxe4, protože bílý musí věž na d2 odevzdat - například 3.Dh5 Jxd2 4.f6 s pravděpodobnou remízou.

Správný první tah proto byl 1.Vc1, dáma nyní nesmí ustoupit pro ztrátu jezdce a pokračovalo by se jako v partii. Samozřejmě nelze 1...Dxb2 pro 2.f6 g6 3.Dh6 s matem.


Zpět

Šachové testy:
Maty 3. tahem různými figurkami (3522)
Obtížnější materiální zisky (3235)
Útok na krále zadrženého v centru (6113)
Útok při stejných rošádách (6114)
Útok při opačných rošádách (6115)
Kombinace mistrů světa 1 (3717)
Kombinace mistrů světa 2 (3737)

Šachová výuka:
Král v centru (13601)
Útok při opačných rošádách (13603)
Útok při stejných rošádách (13604)

Naučit se víc o Propočtu variant:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 47-78
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 7. lekce (strany 33-35), 11.-14. lekce (strany 49-67), 17.-27. lekce (strany 77-122)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 7. lekce (strany 14-17), 11.-14. lekce (strany 30-46), 17.-27. lekce (strany 56-101)
M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl, 7. lekce (strany 27-38)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 11.-14. lekce (strany 1-40)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 17.-22. lekce (strany 1-60)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 23.-27. lekce (strany 1-50)
R.Biolek: Základy taktiky, celá kniha
R.Biolek: Šachové miniaturky, celá kniha
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany 13-96
L.Pachman: Šach pro každého, strany 116-136
J.Veselý: Jak hrát šachy?, strany 39-72
V.Chenkin: Poslední šach (v ruštině), celá kniha
S.D.Ivaščenko: Sbornik šachmatnych kombinacij (v ruštině), celá kniha
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 14.-26. lekce

Související témata:
Taktika
Dvojí úder
Vazba
Odtah
Odtažný šach
Odtažné napadení se šachem
Dvojitý šach
Napíchnutí figur
Chycení figury
Materiální zisk
Oběť materiálu
Věčný šach
Léčky
Přetížená figura
Nepřímé krytí
Rentgen
Mezitah
Souhra figur
Motivy kombinací
Témata kombinací
Tahy kandidáti
Taktika a problémový šach
Taktika, obecné
Taktika, kombinace jednotlivých figur
Taktika, ideje kombinací
Taktika, typy útoků

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: ?????, stav: rozpracováno)