Vzdálený volný pěšec

V koncovkách mají velký význam volní pěšci. Jejich prosazení na pole proměny je hlavním cílem koncovek.

Speciální místo mezi volnými pěšci zaujímá vzdálený volný pěšec.

Jeho síla spočívá v tom, že je vzdálený od ostatních pěšců. Když se jej soupeřův král snaží zastavit, příliš se vzdálí od ostatních pěšců. Náš král pak má volné pole působnosti k útoku na soupeřovy pěšce.

Za vytvoření vzdáleného volného pěšce je možné obětovat i materiál.

Výhodný bývá také přechod do pěšcové koncovky se vzdáleným volným pěšcem.

Diagram 1: Vzdálený volný pěšec

V této pozici je bílý pěšec h2 vzdálený volný pěšec (od "stáda" pěšců na dámském křídle je dál než černý pěšec e5). Díky tomu má bílý rozhodující výhodu.

Uplatní ji například přímočarým 1.h4 Kg4 (černý král se musí vrhnout za vzdáleným uprchlíkem) 2.Ke4 Kxh4 3.Kxe5 a bílý vyhraje. Jeho král je k pěšcům dámského křídla mnohem blíže, než vzdálený smutný král černého.

Diagram 2: Vzdálený volný pěšec

Další ukázka stejného principu. Stádo bílých a černých pěšců je zablokované na královském křídle. Bílý a-pěšec je od "stáda" dál než černý c-pěšec. Díky vzdálenému volnému a-pěšci bílý vyhraje.

Například 1.a3+ Ka4 3.Kc3 Kxa3 4.Kxc4 a bílý král to má k pěšcům královského křídla blíž než černý král. Pro jistotu ověříme propočtem: 4...Kb2 5.Kd4 Kc2 6.Ke4 Kd2 7.Kf5 Ke2 8.Kxg5 Kf2 9.Kxh4 (nebo i 9.Kxf4) 9...Kxg2 10.Kg4 a bílý vyhraje.

Diagram 3: Vytvoření volného pěšce

Když známe sílu vzdáleného volného pěšce, je logické, že se takového pěšce snažíme vytvořit. V naší pozici stojí před bílým otázka, kterým pěšcem má sebrat na g3.

Správné je 1.fxg3 a myšlenkou vytvoření vzdáleného volného pěšce na h-sloupci. I dále musí hrát bílý přesně. Po 1...e4+ 2.Ke3 Ke5 zahraje silný tah 3.h3 (ale ne 3.h4 Kf5, ani 3.g4 g5) a po 3...Kf5 (3...g5 4.h4) 4.g4+ Ke5 5.h5 a bílý díky vzdálenému volnému pěšci vyhraje.

Diagram 4: Oběť pěšce

Někdy můžeme za vytvoření vzdáleného volného pěšce obětovat jiného pěšce.

Bílý zahraje 1.f5+ gxf5 (nebo 1...Kf7 2.fxg6+ Kxg6 3.Kf4 a vzdálený volný h-pěšec přinese bílému vítězství) 2.Kf4. Pěšec f5 brzy stejně padne a díky h-pěšci bílý vyhraje.Diagram 5: Přechod do pěšcové koncovky

Síla vzdáleného volného pěšce se nejlépe uplatní v pěšcových koncovkách. Z jiných koncovek do pěšcovek přecházíme výměnami figur. A to je v této pozici cílem bílého, který usiluje o pěšcovou koncovku se vzdáleným volným a-pěšcem.

Bílý dosáhne pěšcovou koncovku jednoduchou výměnnou kombinací 1.Vxe7+ Kxe7 2.Sc5+ Kf7 3.Sxf8 Kxf8. Nyní centralizuje krále 4.Kf2 Ke7 5.Ke3 Kd6 6.Kd4 a po 6...Kc6 může přímo postupovat 7.a4, anebo nejdřív přiblížit pěšce královského křídla: 7.g4 Kd6 8.h4 Kc6 9.a4 a bílý vyhraje.Zpět

Šachové testy:
Vzdálený volný pěšec - tah a výsledek (5559)
Vzdálený volný pěšec - hodnocení (5509)
Vzdálený volný pěšec - hraní (15341)
Pěšcovky 6-10 - tah a výsledek (5563)
Pěšcovky 6-10 - hodnocení (5513)

Šachová výuka:
Vzdálený volný pěšec (15312)
Shrnutí pěšcovek 2 (15316)

Naučit se víc o Vzdáleném volném pěšci:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 29. lekce (strany 127-129)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 29. lekce (strany 107-111)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, 29. lekce (strany 1-10)
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 10-11
F.Pithart: Šachové koncovky, strany ?-? ?????
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 28. lekce

Související témata:
Čtverec
Král a pěšec proti králi
Kritická pole
Mezní pole
Past
Bodyček
Pohyb po diagonále
Krytý volný pěšec
Samokrycí formace
Nebezpeční pěšci
Pěšcové slabiny
Pěšcový průlom
Aktivní král
Nevýhoda tahu v pěšcovce
Volná tempa
Trojúhelník
Korespondující pole
Koncovky, pěšcové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)