Testy základních pěšcových a figurových koncovek

Procvičovací testy základních pěšcových a figurových koncovek. U každého tématu si můžete vybrat ze dvou testů a připravujeme také vysvětlení jednotlivých koncovek v Šachopedii.

V testu tah+výsledek zadáváte úvodní tah a jak partie dopadne. V testu hodnocení zadáváte pouze výsledek - tedy jak partie dopadne při správné hře obou stran.

Na každé téma je připravených 10 pozic k procvičení, po dokončení testu je možné podívat se na správná řešení. Vždy po pěti tématech následuje souhrnný test, ve kterém najdete dva náhodné příklady z každého z předchozích témat. A bonusový test s úplně novými příklady.

Odkazy na jednotlivé testy:

01. Čtverec - závody mezi volným pěšcem a soupeřovým králem
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
02. Kritická pole - pomůcka k prosazení pěšce do dámy v koncovce král a pěšec proti králi
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
03. Mezní pole - pomůcka k dobytí soupeřova zablokovaného pěšce
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
04. Past - boční útok na soupeřova pěšce
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
05. Bodyček - král při své cestě zavazí soupeřovu králi
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
Souhrnný test témat 01 - 05 - výběr příkladů použitých v prvních pěti tématech
Tah+výsledek, Hodnocení
Bonusový test témat 01 - 05 - nové příklady k prvním pěti tématům
Tah+výsledek, Hodnocení

06. Pohyb po diagonále - šikmým pohybem krále můžeme směřovat ke dvěma cílům zároveň
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
07. Vzdálený volný pěšec - volný pěšec více vzdálený od hlavní skupiny pěšců
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
08. Krytý volný pěšec - volný pěšec krytý jiným pěšcem má mimořádnou sílu
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
09. Samokrycí formace - dvojice pěšců se navzájem kryje před útokem soupeřova krále
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
10. Nebezpeční pěšci - daleko postouplí volní pěšci bojují o dosažení pole proměny
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
Souhrnný test témat 06 - 10 - výběr příkladů použitých v dalších pěti tématech
Tah+výsledek, Hodnocení
Bonusový test témat 06 - 10 - nové příklady k dalším pěti tématům
Tah+výsledek, Hodnocení

11. Pěšcové slabiny - izolovaný a opožděný pěšec, dvojpěšec a další slabiny
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
12. Pěšcový průlom - oběť jednoho či více pěšců za proměnu jiného pěšce
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
13. Aktivní král - v koncovce je aktivita krále velice důležitá
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
14. Volná tempa - tahy pěšci, kterými je možné předat soupeři povinnost táhnout
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
15. Nevýhoda tahu - jsou pozice, ve kterých je nevýhodné být na tahu
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie
Souhrnný test témat 11 - 15 - výběr příkladů použitých v dalších pěti tématech
Tah+výsledek, Hodnocení
Bonusový test témat 11 - 15 - nové příklady k dalším pěti tématům
Tah+výsledek, Hodnocení

16. Věž proti pěšci - král a věž proti králi a jednomu nebo více pěšcům
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie (připravujeme)
17. Most - metoda uplatnění převahy v koncovce král, věž a pěšec proti králi a věži
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie (připravujeme)
18. Obrana 6. řady - metoda obrany v koncovce král, věž a pěšec proti králi a věži
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie (připravujeme)
19. Věž prosazuje pěšce - prosazování volných pěšců ve věžových koncovkách
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie (připravujeme)
20. Aktivní věž - ve věžových koncovkách je aktivita věží klíčová
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie (připravujeme)
Souhrnný test témat 16 - 20 - výběr příkladů použitých v dalších pěti tématech
Tah+výsledek, Hodnocení
Bonusový test témat 16 - 20 - nové příklady k dalším pěti tématům
Tah+výsledek, Hodnocení

21. Dáma proti pěšci - koncovka krále a dámy proti králi a pěšci na předposlední řadě
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie (připravujeme)
22. Dáma+pěšec x dáma - podaří se uplatnit pěšce, anebo partie skončí remízou?
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie (připravujeme)
23. Střelcové koncovky - koncovky s králem, střelcem a pěšci na obou stranách
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie (připravujeme)
24. Jezdcové koncovky - koncovky s králem, jezdcem a pěšci na obou stranách
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie (připravujeme)
25. Střelec x jezdec - v souboji střelce proti jezdci záleží na konkrétní pozici
Tah+výsledek, Hodnocení, Šachopedie (připravujeme)
Souhrnný test témat 21 - 25 - výběr příkladů použitých v dalších pěti tématech
Tah+výsledek, Hodnocení
Bonusový test témat 21 - 25 - nové příklady k dalším pěti tématům
Tah+výsledek, Hodnocení

Souhrnný test témat 01 - 25 - náhodný výběr ze všech příkladů ze všech dvaceti pěti témat
Tah+výsledek, Hodnocení
Bonusový test témat 01 - 25 - nové příklady ke všem dvaceti pěti tématům
Tah+výsledek, Hodnocení

BONUS: Dvacetidílná série základních pěšcových koncovek - vhodné k procvičení znalostí pěšcovek, úspěšným splněním testu se posunete na vyšší level. Oproti výše uvedeným testům základních koncovek obsahují testy v této sérii trojnásobné množství procvičovacích příkladů.

BONUS: Jedenáctidílná série základních figurových koncovek - vhodné k procvičení znalostí pěšcovek, úspěšným splněním testu se posunete na vyšší level. Oproti výše uvedeným testům základních koncovek obsahují testy v této sérii trojnásobné množství procvičovacích příkladů.


Partnerem projektu je Šachový svaz České republiky.

Doporučujeme využití v rámci činnosti Šachy do škol.

Štítky: