Aktivní král

V koncovkách hraje zásadní roli aktivita králů. V pěšcových koncovkách to platí dvojnásob.

Aktivní král dokáže útočit na soupeřovy pěšce, bránit soupeřovým pěšcům v cestě k poli proměny či podporovat vlastní pěšce.

Při střetu dvou králů hraje často roli nevýhoda tahu, při které hráč svým tahem musí uvolnit cestu soupeřovu králi. K předání nevýhody tahu soupeři často slouží opozice, volná tempa či trojúhelník.

Diagram 1: Aktivní král

Bílý má horší pěšcovou strukturu (dvojpěšce na b-sloupci), ale díky aktivnímu králi stojí mnohem lépe.

Nejdříve vylepší svého krále na maximum 1.Kg5 Ke7 (musí se vydat krýt pěšce g7) 2.Kg6 Kf8 a nyní stačí najít cestu, jak černou pevnost rozbourat. K tomu dobře poslouží h-pěšec.

Bílý pokračuje 3.h4 a například po 3...Kg8 4.h5 Kf8 zahraje 5.h6 gxh6 6.Kxh6. Bílý dobyl mezní pole pěšce e6, díky tomu tohoto pěšce získá a vyhraje.
Diagram 2: Aktivní král útočí

Aktivní král je určen k útočení! V této pozici má bílý král mnohem větší manévrovací možnosti než černý.

Bílý zahraje 1.Ke4 Kh4 2.Kf5 a černý se králem musí stáhnout 2...Kh5 (po 2...Kxh3 3.Kxg5 by bílý vyhrál díky rychlejšímu pochodu k pěšcům na dámském křídle). Černý však zatím drží horizontální opozici. Proto bílý zahraje 3.Ke5, aby černý nemohl vstoupit do opozice.

Dále například 3...Kg6 (nebo 3...Kh4 4.Kf6 Kh5 5.Kg7 se stejnou pozicí) 4.Ke6 Kg7 5.Kf5 Kh6 6.Kf6 Kh5 a nyní klíčové 7.Kg7. Po 7...Kh4 8.Kg6 Kxh3 9.Kxg5 bílý vyhraje pochodem k pěšcům b6 a a5.


Diagram 3: Manévr aktivního krále

V této pozici je bílý král očividně aktivnější než černý - bílý král totiž může na soupeřovy pěšce útočit, černý král pouze brání. Bílý však nesmí hrát šablonovitě.

Správný úvodní tah je 1.Kb8 (ale ne 1.Kb7 Kd8 a nyní nevychází 2.c5 bxc5 3.bxc5 Kd7 a nejde 4.c6+ pro 4...Kd6). Po 1...Kd8 2.Kb7 Kd7 je pozice připravená k závěrečnému úderu.

Tím je pěšcový postup 3.c5 bxc5 4.bxc5 a černý je v nevýhodě tahu, po 4...Kd8 (nebo 4...c6 5.Kb6) bílý zahraje 5.c6 a vyhraje.Diagram 4: Využití horizontální opozice

Opozice je často mocná zbraň - při hře na výhru i při boji o remízu. V naší pozici se černý brání pomocí horizontální (vodorovné) opozice: například po 1.Kd6 Kb6, 1.Ke6 Ka6, 1.Kf6 Kb6 s remízou.

Bílý hraje důmyslné 1.Kf5, kterým černého nutí vyjádřit se. Například 1...Kb6 (nebo 1...Ka6 2.Ke6) a nyní do horizontální opozice vstoupí bílý tahem 2.Kf6. Dále třeba 2...Kb7 3.Kf7 Kb8 a přiblížení 4.Ke6. Totéž se opakuje dál 4...Ka7 5.Ke7 Ka8 6.Kd6 Kb7 7.Kd7 (7.Kxc5 na výhru nestačí) 7...Kb6.

Nyní obchvat 8.Kc8 Ka5 9.Kc7 (ale ne 9.Kb7 pat) a bílý postupně získá pěšce c6, c5 i a4 a vyhraje.Diagram 5: Obrana horší pozice

Pomocí horizontální opozice je možné ubránit zdánlivě beznadějnou pozici. V situaci na diagramu má černý pěšce navíc a krále připraveného k útoku na bílého pěšce f3.

Bílý se zachrání pomocí vzdálené horizontální opozice 1.Kh1 (nebylo by dobré 1.Kf1 pro 1...Kd2 2.Kf2 Kd3 3.Kg3 Ke3 4.Kg2 Ke2 5.Kg3 Kf1 a černý by vyhrál). Na další manévry černého krále bude zas a znova vstupovat do opozice.

Například 1...Kd2 2.Kh2 Kd3 3.Kh3 Ke2 4.Kg2 Ke1 5.Kg1 s remízou.


Zpět

Šachové testy:
Aktivní král - tah a výsledek (5567)
Aktivní král - hodnocení (5517)
Aktivní král - hraní (15347)
Pěšcovky 11-15 - tah a výsledek (5570)
Pěšcovky 11-15 - hodnocení (5520)

Šachová výuka:
Aktivní král (15323)
Shrnutí pěšcovek 3 (15327)

Naučit se víc o Aktivním králi:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 96-98
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?) ?????
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?) ?????
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 16-19
F.Pithart: Šachové koncovky, strany ?-? ?????
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce ?????

Související témata:
Čtverec
Král a pěšec proti králi
Kritická pole
Mezní pole
Past
Bodyček
Pohyb po diagonále
Vzdálený volný pěšec
Krytý volný pěšec
Samokrycí formace
Nebezpeční pěšci
Pěšcové slabiny
Pěšcový průlom
Nevýhoda tahu v pěšcovce
Volná tempa
Trojúhelník
Korespondující pole
Koncovky, pěšcové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)