Volný pěšec

Volný pěšec je takový pěšec, kterému v cestě k jeho poli proměny nebrání žádný pěšec soupeře.

Znamená to, že žádný soupeřův pěšec nestojí v cestě na stejném sloupci, takže žádný ho v cestě neblokuje. Ani na vedlejších sloupcích, takže ho žádný pěšec nemůže vzít při jeho cestě vpřed.

Vytvoření a prosazení volného pěšce patří k hlavním úkolům koncovek. Významnou roli volní pěšci často hrají i ve střední hře.

Někteří volní pěšci mají speciální sílu (například vzdálený volný pěšec, krytý volný pěšec).

Síla volných pěšců zpravidla narůstá tím, jak moc jsou postouplí. V některých pozicích je možné volného pěšce i výhodně obětovat za dosažení jiné významné výhody.
Diagram 1: Volní pěšci

Na diagramu vidíme bílého volného pěšce a3. V cestě na jeho pole proměny (a8) mu nebrání žádný pěšec soupeře. Kdyby mu v cestě stála soupeřova figura, pořád by to byl volný pěšec.

Černý má volné pěšce g6, h7. Nestojí jim v cestě žádný pěšec bílého.

V této pozici má sice černý o jednoho pěšce více, ale bílý má mnohem lepší šance svého pěšce rychle dovést k proměně v dámu. Bílý na tahu zahraje 1.a4 a vyhraje.
Diagram 2: Vzdálený volný pěšec

V naší pozici má bílý volného pěšce a2, černý volného pěšce c4. Kromě těchto pěšců jsou na šachovnici ještě bílí i černí pěšci na královském křídle.

Bílý pěšec a2 je od pěšců královského křídla vzdálenější, takže se jedná o vzdáleného volného pěšce.

Až oba králové seberou volné pěšce soupeře, díky vzdálenému volnému pěšci bude černý král vzdálenější od zbývajících pěšců (černý bude mít "vzdáleného smutného krále") a bílý vyhraje.
Diagram 3: Krytý volný pěšec

V této pozici mají oba hráči volného pěšce. Bílý má volného pěšce b4, černý volného pěšce g4.

Černý pěšec g4 je nejen volný, ale také je krytý vlastním pěšcem, takže se jedná o krytého volného pěšce.

Síla krytého volného pěšce spočívá v tom, že jej soupeřův král nemůže vzít. Nemůže se ani vydat pro černého pěšce h5, protože by mu volný pěšec unikl. Kvůli tomu je bílý král silně omezený v pohybu - pěšec g4 má bílého krále jako by "na vodítku".Diagram 4: Postouplý volný pěšec

Nebezpečnost volného pěšce zpravidla vzrůstá tím, jak moc je tento pěšec postouplý a tedy blíže svému poli proměny. Hrozba jeho proměny v dámu se tak stává naléhavější.

V pozici na diagramu je materiál vyrovnaný, ale postouplý volný pěšec h7 partii rozhodne. Bílý zahrál nejdříve 1.a5+ (zahnání soupeřova krále) a po 1...Kc7 2.Kc5 Jh8 3.Je5 Kb7 4.Kd6 se černý vzdal.


Diagram 5: Volný pěšec podporovaný věží

Ve figurových koncovkách je velmi důležité, jak zbývající figury volného pěšce podporují.

Věž nejlépe podporuje svého pěšce zezadu. Podporuje tak jeho cestu vpřed a zároveň s postupem pěšce roste i působnost věže.

Dobrou ukázkou je naše pozice. Bílý na tahu předal soupeři povinnost táhnout tempem věže 1.Vg2, následovalo 1...Ke6 (po tahu černé věže by postoupil volný pěšec) 2.Kc5 Kd7 3.Kb6 Kd6 a po 4.Kxa6 se černý vzdal.Diagram 6: Vytvoření volného pěšce

Mezi klíčové cíle koncovek patří vytvoření volného pěšce.

V pozici na diagramu si bílý vytvoří volného pěšce postupem h2-h4 a potom g4-g5.

Díky tomu partie rychle směřovala ke konci: 1.h4 c4 2.g5 fxg5 3.fxg5 hxg5 4.hxg5 a černý se vzdal, volného pěšce g5 nedokáže chytit.

Diagram 7: Prosazení volného pěšce

Je velmi důležité dokázat volného pěšce prosadit k proměně v dámu.

V pozici na diagramu bílý zahraje 1.Kc6 a po 1...Kd8 2.Kb7 už c-pěšci nikdo a nic nezabrání projít až na pole proměny.Diagram 8: Oběť volného pěšce

Ačkoliv je volný pěšec obrovsky důležitý, v některých pozicích může být klíčem k úspěchu i obětování takového významného pěšce.

V naší pozici má bílý krytého volného pěšce e5, černý vzdáleného volného pěšce h5. Krytý volný pěšec zde má mnohem větší sílu. Bez rázného kroku však bílý neprorazí.

Klíčem k úspěchu je oběť volného pěšce 1.e6 Kf6 2.Kxh5 Kxe6 3.Kg5 a podle pravidla o mezních polích bílý získá soupeřova pěšce d5 a partii vyhraje.


Zpět

Šachové testy:
Zásady koncovek (6259)
Typy pěšců (6109)
Vzdálený volný pěšec (5559)
Krytý volný pěšec (5560)
Pěšcový průlom (5566)

Naučit se víc o Volném pěšci:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany ?-?
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany ?-?
R.Biolek: Koncovky II, strany ?-?
L.Pachman: Šachové koncovky v praxi, strany ?-?
F.Pithart: Šachové koncovky, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Pokladnice šachových koncovek, VYJDE V ROCE 2021

Související témata:
Koncovka
Rozdělení koncovek
Druhy pěšců v koncovce
Opozice
Tempo v koncovce
Nevýhoda tahu v koncovce
Přechod do koncovky
Koncovky a problémový šach
Koncovky, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: rozpracováno)