Figury proti figurám

Vedení hry v koncovkách, ve kterých spolu bojují jen různé figury bez přítomnosti pěšců, patří k důležitým dovednostem pokročilejších šachistů.

Uplatnění velké materiální převahy (tzn. převahy větší než 4 body) v těchto koncovkách zpravidla nečiní větší obtíže. Sem patří například souboj dámy s jednou lehkou figurou, který probíhá velmi podobně, jako matování samotného krále.

Větším problémem jsou koncovky dámy proti věži nebo věže proti jedné lehké figuře. Dáma proti věži zvítězí skoro vždy, koncovka však může být docela obtížná – pokud ovšem s věží hraje počítač.

Věž proti střelci nebo jezdci naopak vyhraje jen v některých pozicích, kde je král slabší strany zatlačen na kraj, nebo ještě lépe do rohu šachovnice.

Diagram 1: Dáma proti věži vyhrává

Koncovka dámy proti věži je, s výjimkou několika remízových pozic, vždy vyhraná, ovšem výhra není úplně jednoduchá. Plán hry je takový: zahnat krále s věží na okraj šachovnice, donutit věž ke vzdálení od krále a pak ji vyšachovat - dobýt pomocí dvojího úderu. Slabší strana se snaží držet věž poblíž krále a úlohu soupeře tak ztížit.

Závěrečná fáze takového boje je na našem diagramu. Po 1.Kf5 Vh7 2.Dd7+ Kg8 3.De8+ Kg7 4.Kg5 musí věž odtáhnout a například po 4...Vh1 5.Dd7+ Kf8 6.Dc8+ Ke7 7.Db7+ Kd6 8.Dxh1 bílý vyhraje.
Diagram 2: Počítačová obrana

Nejpřesnější obrana v této koncovce spočívá v odtahu věže od krále ještě v dřívějších fázích boje. Při skutečné partii je však velmi nepravděpodobné, že by ji „lidský“ hráč nalezl.

Závěrečné vyšachování věže může být při podobně přesné obraně značně obtížné. V naší pozici vede nejrychleji k cíli 1.Dh4+ Kc7 2.Df4+ Kd8. Bílá dáma pokryla pole c1 a bílý nyní může zahrát tichý tah 3.Kc6 s hrozbou 4.Df8 mat. Po 3...Ke7 (nebo 1...Ke8) pak už vyjde 4.De4+ Kd8 (4...Kf8 5.Df3+) 5.Dh4+ Kc8 6.Dg4+ nebo 5...Ke8 6.Dh5+, vždy s dobytím věže a snadnou výhrou.

Diagram 3: Trojúhelník dámy

Černý na tahu musí v této pozici odtáhnout věží (na 1...Ka6 přijde 2.Dc8) a jak uvidíme, bílý pak rychle vyhraje.

Je-li na tahu bílý, přesune povinnost tahu na soupeře trojúhelníkovým manévrem dámy: 1.Dd4+ Kb8 2.Dh8+ Ka7 3.Dd8. Vznikla pozice diagramu s černým na tahu, věž se musí vzdálit a bílý ji poté vyšachuje. Například 3...Vh7 4.Da5+ Kb8 5.De5+ 5.Ka8 6.Da1+ Kb8 (6...Va7 7.Dh8 mat) 7.Db1+, nebo 3...Vb1 4.Dd4+ Kb8 5.Dh8+ Ka7 (5...Vb8 6.Da1 mat) 6.Dh7+. Další podobné varianty jistě najdete sami.
Diagram 4: Remízová pozice

Jen výjimečně dokáže věž proti dámě partii udržet. Jedna z remízových pozic je na našem posledním diagramu, na tahu je černý.

Bílý král se sice po 1...Vh7+ 2.Kg2 Vg7+ 3.Kf3 Vf7+ 4.Kg4 Vg7+ 5.Kh5 Vh7+ 6.Kg6 dokáže přiblížit ke králi soupeřovu, jenže po 6...Vh6+ 7.Kxh6 je pat.A přes sloupec e se bílý král rovněž nedostane, protože po Ve7 by ztratil dámu - vždy remíza.


Diagram 5: Věž proti střelci – remíza

Pokud se figury nacházejí uprostřed šachovnice, slabší strana při pozorné hře remizuje. U okraje šachovnice je již třeba dávat dobrý pozor, někdy vede k cíli jen jediný tah.

V naší pozici bílý na tahu musí ustoupit králem jen na e1: 1.Ke1 Kd3 2.Sg5 (nebo skoro kamkoli jinam, kromě 2.Sc1 Va1 3.Kd1 Kc3 s výhrou černého) 2...Ve2+ 3.Kf1 Ve5 4. Sh6 Vh5 a nyní drží remízu jen 5.Sg7.Ostatní tahy prohrávají: 5.Sf4 nebo 5.Sf8 Vf5, 5.Sc1 Vh1+, vždy s dobytím střelce.


Diagram 6: Král ve správném rohu

Pokud král slabší strany ustupuje do rohu šachovnice, musí si vybrat roh opačné barvy, než je barva jeho střelce. V tom případě silnější strana nemůže při správné hře vyhrát.

V naší pozici černý matovou hrozbu pokryje tahem 1...Se6 a po 2.Vf8+ Sg8 je v patu.

Zrušením patové pozice musí bílý osvobodit buď krále nebo střelce a nijak svou pozici nezesílí – remíza.

Diagram 7: Král ve špatném rohu

Z rohu barvy střelce musí král slabší strany rychle uprchnout. Pokud se mu to nepodaří, vyhraje silnější strana pomocí matových hrozeb a napadání střelce.

Typické obraty vypadají například takto: 1.Vf3 Sh4 2.Vh3 Sd8 3.Vd3 Sh4 (3...Sb6 4.Vb3) 4.Vf3 vyčkávací tah 4...Sd8 5. Vf4. Bílý pokryl pole h4, černý proto musí 5...Se7 a ucpaného pole e7 využije bílý k útoku na slabou osmou řadu 6.Va4 Kf8 7.Va8+ Sd8 9.Vxd8+ a bílý vyhraje.Nebo 2...Sf2 3.Va3 Sc5 (3...Kf8 4.Vf3+) 4.Va8+ Sf8 5.Kf6 a bílý vyhraje.

Diagram 8: Věž proti jezdci - remíza

Uprostřed šachovnice udrží jezdec remízu lehce, drží-li se v blízkosti svého krále. Na kraji desky však může mít jezdec značné problémy a obrana vyžaduje značnou přesnost.

Bílý na tahu by okamžitě vyhrál po 1.Va8, proto černý musí zahrát 1...Jg7+ a po 2.Kf6 Je8+ 3.Kg6 buď 3...Jd6 anebo 3...Kg8. V obou variantách hra pokračuje podobně, černý se při trošce opatrnosti snadno ubrání.Například po 3...Kg8 hra pokračuje takto: 4.Vf7 Jd6 5.Vf4 Je8 6.Ve4 Kf8 a bílý nedosáhl ničeho.

Diagram 9: Obtížnější remíza

Blíží-li se král s jezdcem k rohu šachovnice, jejich obtíže vzrůstají. V naší pozici musí černý udělat několik jediných tahů, jinak prohraje.

Po 1...Kh8 2.Vf7 Kg8 3.Vg7+ Kh8 4.Vg1 remizuje pouze 4...Jd7 5.Kg6 Kg8 (ne však 5...Je5+ 6.Kf6 Jd3 7.Vg3 Jf2 8.Kf7 Kh7 9.Vf3 a vyhraje), dále např. 6.Vd1 Jf8+ 7.Kf6 Jh7+ remíza. Ostatní pokračování bílý přesnou hrou vyvrátí: 4...Je6 5.Kg6 Jf8+ 6.Kf7 Jh7 7.Vg8 mat, 4...Jh7 5.Kg6 Kg8 6.Vg2 tempo 6...Jf8+ 7.Kf6+ Kh8 (nebo Kh7) 8.Kf7 jako v předchozí variantě.

Diagram 10: Odříznutý jezdec prohrává

Vzdálí-li se jezdec od svého krále, který je navíc odříznutý na kraji šachovnice, bývá jeho osud zpečetěn. Věž ve spolupráci s vlastním králem ho mohou velmi účinně pronásledovat a dobýt.

Bílý na tahu vyhraje následovně: 1.Ve4 Jd1 (nelze 1...Jf1 2.Vf4+, po 1...Jg2 je jezdec chycen hned a bílý král si pro něj jednoduše dojde 2.Kf5 Kg7 3.Kg4 atd.) 2.Vf4+ Kg7 (nebo 2...Ke8) 3.Vf3 Jb2 4.Kd5 Ja4 5.Vb3 a jezdec je chycen. Nebo 4...Kg6 5.Kd4 Kg5 6.Vf1 Ja4 7.Vb1 se stejným výsledkem.

Diagram 11: Věž a jezdec proti věži - výhra

Není-li slabší král na okraji či dokonce v rohu šachovnice, je koncovka při správné hře remízová, obrana však nemusí být snadná.

Král, zahnaný do kouta, často prohraje, ani vynucení výhry ovšem není jednoduché.

Černý nejprve tahem 1...Vd6 zabrání šachování na 6. řadě a po 2.Kg8 Jg5 3.Kf8 Ve6 (nesmí pustit krále z rohu) 4.Kh7 připraví tahem 4...Jh7 matový závěr 5.Vb8 Ve7 6.Vb6+ Jf6+ atd.

 Diagram 12: Věž a jezdec proti věži - remíza

Obrana s králem na kraji šachovnice může využívat i patové motivy.

Hrozbu Vg4 mat zde kryje vtipné 1.Vg8. Černý nesmí věž sebrat a po 1...Jg6+ Kh5 2.Kf4 je nejjednodušší 2...Vg7 s dalším 3.Kf5 Vf7+ 4.Ke6 (4.Ke4 Vg7 vede k opakování tahů) Va7.

Bílý se z nepříjemné situace vykroutil, musí však i nadále hrát velmi opatrně.

Diagram 13: Věž a střelec proti věži - výhra

Rovněž věž se střelcem může proti věži vyhrát jen v pozicích s králem na okraji desky.

V naší pozici lze hrozbu Vh8 mat pokrýt jen tahem 1...Kb8, ovšem po 2.Vb7+ Kc8 (2...Ka8 3.Vb3+) 3.Vb4 hrozí 4.Se6+. Na 3...Vd3 by nyní přišlo 4.Va4 a mat nelze krýt, protože na b3 černá věž nemůže.

Černý proto musí 3...Kd8, ovšem po 4.Sc4 je opět vidět, že na třetí řadě stojí černá věž velmi špatně, nelze Vd3+. Po 4...Kc8 5.Se6+ Kd8 6.Vb8+ dostane černý mat (podle analýzy F. Philidora).Diagram 14: Věž a střelec proti věži - remíza

Obrana této koncovky je opět velice obtížná, ukážeme si jen některé triky.

Jako ve věžových koncovkách jsou i zde účinné šachy na velkou vzdálenost, tedy 1...Va4+. Po 2.Sd4 Kg5 3.Vg7+ Kh4 je sice král zatlačen na okraj, ale svázaný střelec znemožňuje bílému účinný útok.

Po 4.Ke5 je důležité ustoupit králem na opačnou stranu, tedy 4...Kh3 5.Vg1 Vb4 (vyčkává) 6.Se3 (jinak se král od střelce nehne) Vg4 a král z okraje šachovnice opět odejde.


Zpět

Šachové testy:

Figury proti figurám (připravujeme)

Naučit se víc o koncovkách Figur proti figurám:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 33. lekce (strany 141-145)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 33. lekce (strany 127-131)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, 33. lekce (strany 41-50)
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 55-62
R.Biolek: Koncovky II, strany ?-?
F.Pithart: Šachové koncovky, strany 102-115
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 32. lekce


Související témata:
Věžové koncovky
Věž proti pěšci
Věž a pěšec proti věži
Most
Obrana 6. řady
Věž prosazuje pěšce
Aktivní věž
Dámské koncovky
Dáma proti pěšci
Dáma a pěšec proti dámě
Střelcové koncovky
Střelec proti pěšcům
Stejnobarevní střelci
Různobarevní střelci
Falešný střelec
Jezdcové koncovky
Jezdec proti pěšcům
Střelec proti jezdci v koncovce
Složitější koncovky
Koncovky s nerovným materiálem
Figury proti pěšcům
Koncovky, figurové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autoři: Miloslav Vanka, Martin Beil, stav: připomínkování)