Různobarevní střelci

V koncovkách různobarevných střelců převaha jednoho - a někdy i dvou či více - pěšců obvykle k výhře nestačí. Mnoho hráčů proto považuje přechod do této koncovky za bezpečnou cestu k remíze.

Střelci totiž nemohou prosazovat postup svých pěšců přes pole, kryté střelcem soupeřovým. Tato úloha proto připadá králům a střelci mají úkoly spíš obranné.

Jako v řadě jiných koncovek má i zde velký význam aktivita krále i přítomnost vzdálených volných pěšců. Jsou-li pěšci blokováni, může být velmi důležitá barva polí, na kterých byli pěšci znehybněni.

V koncovkách různobarevných (říkáme též nestejnobarevných či nestejných) střelců výsledek často závisí na maličkostech. Uvedeme si několik příkladů správného vedení boje.

Diagram 1: Jediný pěšec nevyhraje

Jediný pěšec nemůže žádným způsobem překonat pole, kryté nepřátelským střelcem. Přesto se ale může vyskytnout pozice, kdy dosažení remízy není úplně jednoduché.

Po samozřejmých tazích 1.a6 Sf5 bílý brání okamžitému chycení svého pěšce tahem 2.Ke3 a po 2...Sh3 3.Kf3. Černý má nyní jediný správný tah 2...Sf1 a po 3.a7 Sc4 4.a8D Sd5+ končí partie remízou.  

Černý stejným způsobem remizuje i po 2.Kf3 Sd3 (nebo Sc2, Sb1) 3.a7 Sc4.Diagram 2: Spojení pěšci na šesté řadě

Dojdou-li dva spojení pěšci až na šestou řadu, většinou je už nic nezastaví.

Po srozumitelném 1.Sb5+ si bílý král vždy najde cestu k podpoře vyhrávajícího postupu e6-e7.

Po 1...Kf8 přijde 2.Kd5 Sa3 (černý jen vyčkává) 3.Kc6 Ke8 4.Kc7+ Kf8 5.Kd7 a bílý vyhraje.
Po 1...Kd8 zaútočí bílý král z druhé strany: 2.Kf5 Sa3 3.Kg6 Sb4 4.Kf7 Sa3 6.e7 a bílý vyhraje.

Remízou skončí podobná pozice s krajním pěšcem a „falešným“ střelcem silnější strany.Diagram 3: Spojení pěšci na páté řadě

Černý na tahu musí zabránit postupu d5-d6, jinak prohraje jako v předchozí pozici. Není však jedno odkud černý střelec zasáhne. Správné je pouze 1...Sc7, černý musí kromě pole d6 kontrolovat i pěšce e5. V tom případě od něj bílý král nemůže odejít a partie skončí remízou.

Po chybném 1...Sb4 dokáže bílý vynutit postup pěšců obchvatem krále. Nejdříve se ale musí střelec přemístit tak, aby kontroloval pole e6: 2.Sd1 Sc5 3.Sg4 Sa3 4.Kd3 Sb4 5.Kc4 Sa3 6.Kb5 a dále Kc6, d6, e6 a oba pěšci postoupili na šestou řadu - bílý vyhraje.
Diagram 4: Dva izolovaní pěšci

Ani dva izolovaní pěšci nemusejí tuto koncovku nutně vyhrát. Výsledek záleží především na jejich vzájemné vzdálenosti. Jestliže pěšce dělí jediný sloupec, udrží soupeř snadno remízu. Je-li mezi pěšci více než dva sloupce, bývá pozice vyhraná.

Zde dělí oba pěšce dva sloupce. Tato obtížná koncovka je nejčastěji vyhraná, ale existuje dost výjimek. Možný průběh hry: 1.Ke6 Sa3 2.Sf3 Sb4 3.f6 Kd8 4.Kf7 Sc3 5.Kg6 Sb4 6.f7 Sf8 7.Kh7 Ke7 8.Kg8 Sh6 9.Sh1 (tempo) 9...Sf8 10.c7 a bílý vyhraje.
Diagram 5: Falešný střelec

Je-li jeden ze dvou izolovaných pěšců věžový, vstupuje do hry i zde falešný střelec (tzn. střelec, který nemůže pokrýt pole proměny krajního pěšce).

Zde jsou mezi pěšci bílého dokonce čtyři sloupce, přesto je pozice remízová. Černý král ovšem musí bezpodmínečně zadržet krajního pěšce, střelec musí chytit toho druhého. Proto černý na tahu zahraje 1...Sd2. Po 2.c6 Sa5 3.Kf5 Kf7 4.h6 Kg8 je partie remíza.

Přesuneme-li bílého střelce na b3, je pozice vyhraná, protože černý král nedojde k poli proměny.Diagram 6: Účinná blokáda spojených pěšců

Pokud se podaří spojené pěšce zadržet na polích opačné barvy, než je barva střelce slabší strany, zadrží střelec ve spolupráci s králem někdy i tři pěšce (dva zadrží vždy!).

Černý na tahu zvítězí obětí jednoho z pěšců 1...Kf3 2.Se2+ Kf2 3.Sc4 e2+ 4.Sxe2 Ke3 5.Sc4 d3 6.Sa6 Kd4 7.Kd2 c4 atd., černý vyhraje.

Bílý na tahu tomuto postupu zabrání tahem 1.Ke2 a hra může pokračovat například takto: 1...Ke4 2.Sc4 Sb8 3.Sb5 Kd5 4.Kd3 Sc7 5.Sa6 Kc6 6.Kc2 Kb6 7.Sc4 Ka5 8.Kb3 remíza, král neprojde.Diagram 7: Remízová pozice

Černí pěšci jsou zde zablokováni tak, že střelec je snadno ochrání před útoky soupeřova krále. Volný pěšec bílého navíc zde nemá velký význam, přes pole d7 nepřejde.

Černý jen musí trochu dávat pozor a po 1.Kb6 pokrýt pěšce jen tahem 1...Sd7.

Hrubou chybou by bylo 1...Sf3, po 2. Kc6 by se černý musel vrátit 2...Sf5 a po 3.Kxb5 Sc2 4.Ka5 Kd7 5.b5 Kc8 6.b6 by partii prohrál, kvůli hrozbě 7.b7+ by totiž ztratil i pěšce a4.
Diagram 8: Jiná remízová pozice

Ani dva spojení volní pěšci navíc nemusí zaručit výhru. V naší pozici je střelec spolehlivě blokuje a král snadno udrží svého královského soka. Zde je pasívní obrana zcela na místě.

Možný průběh hry: 1.Kc5 Ke6 2.Kb6 Kd7 3.b5 a nyní jediné 3...Kc8. Bílý dál neprojde, remíza.

Chybou by ovšem byl tah střelcem, např. 3...Sf3. Bílý by zahrál 4.a8D+ Sxa8 5.Ka7 Sf3 6.Kb8 a černý by musel za druhého pěšce dát svého střelce - bílý by vyhrál.
Diagram 9: Příklad vyhrané pozice

V koncovkách různobarevných střelců je často důležitější poziční výhoda než materiál. V naší pozici si černý průlomem vytvoří druhého volného pěšce a pronikne králem do pozice bílého. Bílí pěšci budou bezpečně zadržováni střelcem a černý zvítězí stejně, jako kdyby tam vůbec nebyli.

Po 1...b5 2.axb5 axb5 3.cxb5 c4 může hra pokračovat takto: 4.Sa2 c3 5.Sb1 Kc5 6.Sc2 Kb4 7.Sd3 Ka3 8.Sc2 Kb2 atd., černý vyhraje. Po 3.Sd3 b4 pronikne černý král přes pole e5 a d4.

Bílý na tahu by zahrál tah 1.Sd3, který uvedený průlom znemožní, a udržel by remízu.


Zpět

Šachové testy:
Střelcové koncovky - tah a výsledek (5581)
Střelcové koncovky - hodnocení (5531)
Střelcové koncovky (6118)
Figurové koncovky 6-10 - tah a výsledek (5584)
Figurové koncovky 6-10 - hodnocení (5534)

Naučit se víc o Střelcových koncovkách:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 34. lekce (strany 146-148) a 35. lekce (strany 149-153)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 34. lekce (strany 132-136) a 35. lekce (strany 137-141)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, 34. lekce (strany 51-60)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 35. lekce (strany 1-8)
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 37-54
R.Biolek: Koncovky II, strany ?-?
F.Pithart: Šachové koncovky, strany 34-35 a 72-96
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 33. lekce a 34. lekce

Související témata:
Věžové koncovky
Věž proti pěšci
Věž a pěšec proti věži
Most
Obrana 6. řady
Věž prosazuje pěšce
Aktivní věž
Dámské koncovky
Dáma proti pěšci
Dáma a pěšec proti dámě
Střelcové koncovky
Střelec proti pěšcům
Stejnobarevní střelci
Falešný střelec
Jezdcové koncovky
Jezdec proti pěšcům
Střelec proti jezdci v koncovce
Složitější koncovky
Koncovky s nerovným materiálem
Figury proti pěšcům
Figury proti figurám
Koncovky, figurové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autoři: Miloslav Vanka, Martin Beil, stav: připomínkování)