Střelcové koncovky

Mezi střelcové koncovky v Šachopedii řadíme koncovky střelce proti pěšcům, střelce proti střelci, a také koncovky, kde převaha střelce nestačí k výhře. Všechny tyto typy koncovek a rovněž souboj střelce proti jezdci jsou probrány jako samostatná témata.

Koncovky, ve kterých mají obě strany po jednom střelci, dělíme na dvě velké skupiny podle toho, zda se soupeřící střelci pohybují po polích stejné nebo různé barvy. V prvním případě hovoříme o koncovkách stejnobarevných (nebo kratčeji „stejných“) střelců, v druhém případě o koncovkách různobarevných (též nestejnobarevných či „nestejných“) střelců.

I v případě shodných či velmi podobných pozic zbývajících kamenů se oba typy střelcových koncovek od sebe zásadně liší. Řada pozic, které jsou se stejnobarevnými střelci snadno vyhrané, se s různobarevnými střelci vyhrát nedá, koncovky různobarevných střelců mívají remízový charakter.
Přehled střelcových koncovek:

01. Střelec proti pěšcům - souboj střelce s jedním či několika pěšci
02. Stejnobarevní střelci - střelec proti střelci, oba se pohybují na polích stejné barvy
03. Různobarevní střelci - střelec proti střelci, oba se pohybují na polích různé barvy
04. Falešný střelec - někdy převaha střelce nestačí k výhře ani proti samotnému králiDiagram č. 1: Střelec proti pěšcům

Střelec jednoho pěšce zpravidla bez problémů zadrží, proti dvěma pěšcům už potřebuje podporu vlastního krále. Pokud ji nemá, pěšce asi nezastaví.

Hra může pokračovat například takto: 1.Ke4 Sb1+ 2.Kf4 Sa2 3.Kf5 Kg2 4.e6 Kf3 5.Ke5 a černý nezabrání postupu d4-d5-d6-d7 s výhrou bílého.


Více ukázek souboje střelce s pěšci: Střelec proti pěšcům.
Diagram č. 2: Triviální remíza

Obsadí-li v koncovce střelce proti střelci král slabší strany pole mezi pěšcem a jeho polem proměny, a je-li toto pole opačné barvy, než je barva soupeřova střelce, skončí partie remízou.

Je vidět, že v pozici diagramu nemá bílý žádné prostředky k tomu, aby černého krále donutil opustit pole e7.

V tomto případě dokonce nezáleží na tom, zda jsou střelci stejnobarevní či různobarevní. Přesuneme-li černého střelce třeba na a7, nic se nemění.
Diagram č. 3: Vzdálený král, stejnobarevní střelci

Je-li král slabší strany od postupujícího pěšce vzdálen, nabývá barva obou střelců na důležitosti.Pohybují-li se střelci po polích stejné barvy, má v podobných pozicích silnější strana určité šance na prosazení postupu pěšce a výhru partie.

V naší pozici bílý vyhraje velmi jednoduše. Zahraje 1.e7 a po vynuceném 1…Sb5 zruší kontrolu pole proměny tahem 2.Sd7. Bílý pěšce promění a partii vyhraje.

Více ukázek: Stejnobarevní střelci.
Diagram č. 4: Vzdálený král, různobarevní střelci

Přesuneme-li bílého střelce na g5, je pozice beznadějná remíza.

Po 1.e7 černý pokryje pole proměny tahem 1…Sb5, na pokus 1.Kc5 následuje třeba 1…Se2 2.e7 Sh5.V obou případech bílý nemá možnost, jak prosadit proměnu svého pěšce. Různobarevní střelci se ukazují jako silný remízový faktor.

Více ukázek: Různobarevní střelci.

Diagram č. 5: Spojení pěšci, stejnobarevní střelci

Remízová síla různobarevných střelců se ukáže i v boji proti spojeným volným pěšcům. Dva spojení volní pěšci představují v koncovce zpravidla hroznou sílu.

V naší pozici se dvěma bělopolnými střelci bílý velmi jednoduše vyhraje třeba následujícím postupem: 1.e5 Sc8+ 2.Ke4 Sb7+ 3.d5 Sa8 4.Kd4 Sb7 5.d6+ Kd7 6.Kc5 Sf3 7.e6+ Kd8 8.e7+ Ke8 9.Sc4 atd.

Více ukázek: Stejnobarevní střelci.

Diagram č. 6: Spojení pěšci, různobarevní střelci

Přesuneme-li černého střelce na c7, vznikne remízová pozice, ve které černému stačí držet svým střelcem pod kontrolou pole d6 a e5.

Hra může probíhat například takto: 1.e5 Sb8 2.d5 Sc7 3.Ke4 Sb8 4.Kd4 Sc7 remíza. Bílý nemůže prosadit postup d5-d6 bez pomoci svého krále, ten se ale nemůže pro změnu vzdálit od pěšce e5.

Více ukázek: Různobarevní střelci.

Diagram č. 7: Falešný střelec k výhře nestačí

Jesliže střelec nekontroluje pole proměny krajního pěšce, stačí králi slabší strany proniknout kamkoli pod pěšce a vynutí remízu.

Po 1...Kc7 hrozí 2...Kb8 s dalším Ka8 a remízou. Bílý proto hraje 2.Sa7, ovšem po 2...Kc6 zase hrozí 3...Kb5 s dobytím pěšce. Po 3.Sc5 se král vrátí 3...Kc7 a opakuje tahy, po 3.Sb8 Kb6 4.a7 Kb7 vzniká remízová pozice, zmíněná výše.

Více ukázek: Falešný střelec.Zpět

Šachové testy:
Střelcové koncovky - tah a výsledek (5581)
Střelcové koncovky - hodnocení (5531)
Střelcové koncovky (6118)

Figurové koncovky 6-10 - tah a výsledek (5584)
Figurové koncovky 6-10 - hodnocení (5534)

Naučit se víc o Střelcových koncovkách:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 34. lekce (strany 146-148) a 35. lekce (strany 149-153)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 34. lekce (strany 132-136) a 35. lekce (strany 137-141)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, 34. lekce (strany 51-60)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 35. lekce (strany 1-8)
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 37-54
R.Biolek: Koncovky II, strany 26-37
F.Pithart: Šachové koncovky, strany 34-35 a 72-96
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 33. lekce a 34. lekce


Související témata:
Věžové koncovky
Věž proti pěšci
Věž a pěšec proti věži
Most
Obrana 6. řady
Věž prosazuje pěšce
Aktivní věž
Dámské koncovky
Dáma proti pěšci
Dáma a pěšec proti dámě
Střelec proti pěšcům
Stejnobarevní střelci
Různobarevní střelci
Falešný střelec
Jezdcové koncovky
Jezdec proti pěšcům
Střelec proti jezdci v koncovce
Složitější koncovky
Koncovky s nerovným materiálem
Figury proti pěšcům
Figury proti figurám
Koncovky, figurové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autoři: Miloslav Vanka, Martin Beil, stav: připomínkování)