Rozdělení koncovek

Koncovky můžeme rozdělit podle figur, které na šachovnici ještě zbývají.

Pro různé skladby figur v koncovce mohou být různé zvláštnosti a zásady. V některých figurových koncovkách mohou být častější matové motivy, například v koncovkách dámských.

Základem jsou pěšcové koncovky. Z nich je dobré vycházet při výuce koncovek, ale mají také řadu souvislostí s dalšími typy koncovek.

Ve většině figurových koncovek je potřeba zvažovat možnosti přechodu do pěšcové koncovky.Diagram 1: Pěšcové koncovky

Koncovky, ve kterých jsou na šachovnici už jen králové a pěšci.

S tak malým množstvím figur se mohou zdát jednoduché. Ale opak je často pravdou - s nízkým počtem figur na šachovnici stoupá nutnost velké přesnosti a kontroly nad pozicí.

V naší pozici bílý přesným postupem vyhraje: 1.g3 (předává soupeři povinnost táhnout) 1...Kc7 2.Kd5 a černý je znovu v nevýhodě tahu. Po 2...Ke7 (nebo 2...Kc7 3.Ke6) přijde 3.c6 a bílý vyhraje.
Diagram 2: Věžové koncovky

Na šachovnici zůstávají králové, věže a pěšci.

Jedná se o velmi časté koncovky s pestrou paletou vznikajících problémů. Klíčový význam v nich má aktivita věží, králů i síla volných pěšců.

V této pozici z partie bílý pokračoval 1.Kg3 a po 1...Vxc3+ 2.Kh4 Vf3 následovalo silné 3.g6. Po dalším zajímavém průběhu bílý díky aktivitě svých figur zvítězil.
Diagram 3: Dámské koncovky

V dámských koncovkách jsou ve hře jsou už pouze králové, dámy a pěšci.

Tak jako v jiných koncovkách, i zde je klíčová aktivita figur a síla volných pěšců. Nezřídka hraje velkou roli i možnost vytvořit hrozby soupeřovu králi.

V pozici na diagramu černý pokračoval 1...Dd1+ 2.De1 Dd3+ 3.Kg1 a nyní zaútočil na pěšce b2 tahem 3...Dc2. Po 4.Da1 a5 měl černý velkou výhodu, kterou přesnou hrou uplatnil k výhře.
Diagram 4: Koncovky těžkých figur

Mezi koncovky těžkých figur patří i výše uvedené věžové a dámské koncovky.

Ale kromě nich například koncovky, ve kterých oba hráči ještě mají dámu i věž.

S větším množstvím figur na šachovnici přibývá i taktických a kombinačních motivů, včetně možnosti využít oslabené postavení soupeřova krále. V naší pozici bílý tahem 1.f5 využil vazbu na e-sloupci a po 1...Kf7 2.fxg6+ Kxg6 3.Dh5+ Kg7 4.g5 hxg5 5.Dxg5+ získal bílý rozhodující výhodu.
Diagram 5: Střelcové koncovky

Ve střelcových koncovkách oba hráči mají krále, střelce a pěšce.

Speciálním případem střelcových koncovek mohou být koncovky nestejnobarevných střelců. V nich má jeden hráč bělopolného střelce a druhý hráč černopolného střelce.

Naše pozice ukazuje situaci se stejnobarevnými střelci. Bílý rozhodl vtipným manévrem: 1.Sd2 Kg7 2.a5 Sb2 3.a6 Sg7 a nyní krásné 4.Sa5. Po 4...bxa5 5.b6 se černý vzdal.
Diagram 6: Jezdcové koncovky

V jezdcových koncovkách mají oba hráči krále, jezdce a pěšce.

Tyto koncovky mají často podobný charakter jako koncovky pěšcové. Malá pohyblivost králů a krátkonohost jezdců zvyšuje význam volných pěšců, zejména těch vzdálených.

V pozici na diagramu bílý zahrál 1.a4. Díky možnosti vytvořit si volného pěšce na dámském křídle (a4-a5) a zároveň i na královském křídle (h5-h5, g5-g6) bílý získal rozhodující převahu a partii vyhrál.
Diagram 7: Koncovky lehkých figur

Mezi koncovky lehkých figur patří výše zmíněné střelcové a jezdcové koncovky.

Ale kromě nich ještě koncovky střelce proti jezdci.

A také koncovky se dvěma lehkými figurami na obou stranách. Zajímavé jsou například koncovky dvojice střelců proti dvojici jezdců nebo proti střelci a jezdci.

V naší pozici bílý otevřel hru pro své střelce tahy 1.f5 gxf5 2.Sxf5 a postupně partii vyhrál.Diagram 8: Koncovky s nerovným materiálem

Časté jsou i koncovky, ve kterých proti sobě stojí figury různé síly. Často je nevýhoda slabší figury nahrazena početní převahou pěšců.

Například koncovka věž proti lehké figuře. Dáma proti věži a lehké figuře. Dvě lehké figury proti věži. A další.

V pozici na našem diagramu bílý využil větší pohyblivosti své dámy a zároveň zranitelnosti figur soupeře. Zahrál 1.De8+ a po 1...Kg7 pokračoval vtipně 2.f6+ Kh6 (nešlo 2...Kxf6 pro 3.De5 mat). Po dvojím úderu 3.De3+ se černý vzdal.


Diagram číslo 9: Koncovky figur proti pěšcům

Někdy se stane, že jedné straně už zůstane pouze figura (dáma, věž, střelec nebo jezdec) a druhé straně pouze pěšci. Daleko postouplí nebezpeční pěšci často mohou figurám odporovat a někdy dokonce uspějí.

Časté jsou například tyto koncovky: dáma proti pěšci, věž proti pěšci či lehké figury proti pěšcům (střelec proti pěšcům, jezdec proti pěšcům).

V naší pozici bílý dotáhl partii k vítězství díky blízkosti svého krále. Zahrál 1.Kf4 a po 1...h1D 2.Kg3 vytvořil neodvratné matové hrozby. Materiál se sice vyrovnal, ale bezbranný černý se vzdal.


Diagram 10: Přechod do pěšcové koncovky

Důležitým prvkem figurových koncovek (věžových, dámských, lehkofigurových) je možnost přechodu do pěšcové koncovky.

Přechod do pěšcové koncovky často výrazně změní ráz celého boje. Navíc pěšcové koncovky je většinou snáze možné dopočítat do konečného výsledku. Proto je důležité umět možnost přechodu do pěšcovky správně vyhodnotit.

V pozici na diagramu bílý vymění věže postupem 1.Vd8+ Kf7 2.Vd7+ Kg6 3.Vxh7 Kxh7. Ve vzniklé pěšcové bílý vytvoří nechytatelného volného pěšce 4.b4 axb4 5.axb4 a vyhraje.

Zpět

Šachové testy:
Zásady koncovek (6259)
Zásady věžových koncovek (6116)
Střelcové koncovky (6118)

Naučit se víc o Rozdělení koncovek:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany ?-?
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany ?-?
R.Biolek: Koncovky II, strany ?-?
L.Pachman: Šachové koncovky v praxi, strany ?-?
F.Pithart: Šachové koncovky, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Pokladnice šachových koncovek, VYJDE V ROCE 2021

Související témata:
Koncovka
Druhy pěšců v koncovce
Volný pěšec
Opozice
Tempo v koncovce
Nevýhoda tahu v koncovce
Přechod do koncovky
Koncovky a problémový šach
Koncovky, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: rozpracováno)