Metodika výuky šachu mládeže

Rámcový program pro studium šachu

Rámcový program rozděluje tréninkový proces šachistů do čtyř fází. Od začátečníků, přes mírně a středně pokročilé, až po pokročilé hráče. V jednotlivých fázích popisuje klíčové tematické oblasti, které by měl v jejich průběhu šachista zvládnout.

V tematických oblastech nabízí řadu užitečných informací: zdroje v elektronické i papírové podobě, trenérsko-metodické rady a doporučení, kontrolní testy ověřující zvládnutí jednotlivých oblastí. Rámcový program tak pomáhá systematickému studiu šachistů.

A. Základní kurz pro začátečníky v kroužcích

1. Základní pravidla - šachovnice a notace, pohyb figur a jejich zvláštnosti
2. Herní prvky - šach, mat, pat, zrušení šachu, matová vedení dámou, dvěma věžemi a věží
3. Další herní prvky - hodnota figur, napadení a braní figur, obrana před napadením, krytí figur
4. Základní taktické motivy - dvojí úder a vazba
5. Další taktické prvky - odstranění obránce, přetížená figura, zavlečení a odvlečení, mezišach, odtažný šach, dvojitý šach
6. Základy zahájení partie - centrum, vývin, prostor a čas, bezpečí krále
7. Základní pěšcové koncovky - čtverec, opozice, vzdálená opozice, kritická a mezní pole, volný pěšec, vzdálený a krytý volný pěšec
8. Pravidelná cvičení - různé matové obrazce, jednoduché taktické obraty
9. Další procvičování - cvičné hry na pohyb figur, opakování pěšcových koncovek, matové vedení dvěma střelci
10. Stručná historie šachu - odlehčovací vložky ve výuce

B. Kurz pro mírně pokročilé v oddílech

1. Hodnocení pozice - základní prvky (materiál, postavení krále, souhra figur, pojem slabina)
2. Rychlý vývin figur - útok na krále v centru, význam včasné rošády
3. Význam centra v zahájení - pohyblivé pěšcové centrum, boj proti pěšcovému centru, opěrné body v centru, figurové centrum
4. Gambitová zahájení - Královský gambit, Italská systém Greco, Evansův gambit, Skotský gambit (metody útoku a obrany)
5. Útok na krále - při opačných rošádách a při stejných rošádách
6. Základní strategické myšlenky - v běžných zahájeních s ukázkovými partiemi
7. Další pěšcové koncovky - bodyček, past, trojúhelník, proměna se šachem, pěšcový průlom, nebezpeční pěšci, samokrycí formace
8. Základní věžové koncovky - 6. řada, most, věž za pěšce, aktivní věž
9. Speciální koncovky - věž proti pěšci a pěšcům, střelec a jezdec proti pěšci, dáma proti pěšci, dáma proti lehkým figurám
10. Pravidelná cvičení - různé matové kombinace, propočet variant
11. Cvičné partie - na probíraná zahájení

C. Krajská tréninková centra - Kurz pro středně pokročilé

1. Volný sloupec a 7. řada - techniky boje o volný sloupec a jeho využití
2. Dobrý a špatný střelec - v čem spočívá síla nebo slabost střelce, jak ji využít
3. Střelec proti jezdci - kdy je která figura lepší, jak využít její přednosti
4. Problematika výměny - dobré a špatné výměny, kdy je výhodné měnit
5. Další věžové koncovky - náročnější teoretické pozice, věžové koncovky s více pěšci
6. Speciální koncovky s rozdílným materiálem - různé materiální situace
7. Přechod do koncovky - kdy a do jakých koncovek přejít, příprava na přechod do koncovky
8. Technika propočtu variant - systematičnost a efektivita propočtu
9. Strategické plány v typických pěšcových strukturách - izolovaný pěšec, visací pěšci, izolovaný pár c3+d4, malé centrum, otevřené centrum, pohyblivé centrum, volný pěšec v centru
10. Jak analyzovat partie - význam, prostředky a cíle analytické práce
11. Jak studovat zahájení - tvorba repertoáru, metody studia
12. Využití počítače pro individuální trénink - k čemu a jakým způsobem používat počítačové programy

D. Krajská tréninková centra - Kurz pro pokročilé

1. Blokáda, omezování působnosti figur - metody, postupy
2. Další plány v typických pěšcových strukturách - převaha na křídle, karlovarská struktura, blokované centrum, sicilské struktury
3. Tvorba plánu - strukturovaný plán postavený na hodnocení pozičních prvků
4. Prostorová převaha - vznik, využití i metody obrany
5. Profylaxe a překrytí - význam a metody profylaxe
6. Kompenzace za materiální oběti - dynamický vztah mezi materiálem a pozičními faktory
7. Metody obrany ohrožených pozic - zjednodušení pozice, protiútok
8. Změna charakteru pozice - kdy a jak změnit charakter pozice
9. Základy manévrování - metody a cíle manévrování, princip dvou slabin
10. Stupňování malých pozičních výhod - zesilování pozice, realizace převahy
11. Psychologie šachu - sebevědomí, časové tísně, rozhodnost, práce na volních vlastnostech
12. Příprava na soupeře - slabé a silné stránky mé i soupeřovy, o jaký typ pozice usiluji

E. Obecné materiály

1. Zásady pedagogiky a didaktiky - metody a postupy šachové výuky
2. Elektronické zdroje informací - materiály v pdf a šachová videa
3. Tréninkové a herní weby - šachové stránky pro trénink a hraní šachu
4. Šachové programy - aplikace a programy užitečné pro šachové studium a online výuku
5. Organizace šachového tréninku v ČR - Šachový svaz, Projekt Šachy do škol, Trenérská komise, Krajská tréninková centra a další

Poznámka:

Garantem Rámcových programů pro studium šachu je Trenérská komise Šachového svazu ČR (dále TK). Náměty a připomínky můžete posílat pověřenému členovi TK Martinu Beilovi na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.

Úkolem TK je doplňování dalších metodických materiálů k tématům, která zatím nejsou dostatečně metodicky pokryta. Pokud máte zájem nabídnout ke všeobecnému použití své vlastní materiály, kontaktujte prosím pověřeného člena TK na výše uvedené emailové adrese.