Řešení Šachové cvičebnice, 1. - 7. díl

Ve spolupráci s Šachovým svazem České republiky jsme připravili soubory se vzorovými řešeními úkolů z Šachových cvičebnic. Řešení jsou vyznačená graficky přímo na stránkách cvičebnice a jsou tak velmi přehledná.

Řešení ke všem sedmi dílům Šachové cvičebnice zpracovali Viktorie Všetulová a Martin Beil.

Cvičebnice je možné koupit tady anebo společně s Metodikou a Sbírkou úloh v rámci zvýhodněné sady.

Doporučujeme využít také procvičovací Online testy připravené přímo ke cvičebnicím.Řešení Šachové cvičebnice po jednotlivých dílech:
Šachová cvičebnice, 1. díl
Šachová cvičebnice, 2. díl
Šachová cvičebnice, 3. díl
Šachová cvičebnice, 4. díl
Šachová cvičebnice, 5. díl
Šachová cvičebnice, 6. díl
Šachová cvičebnice, 7. díl

Řešení Šachové cvičebnice po jednotlivých lekcích:
Šachová cvičebnice, 1. díl
01. lekce: Šachovnice a označení polí
02. lekce: Šachové kameny a jejich pohyb
03. lekce: Proměna pěšce, braní mimochodem a srovnatelná hodnota figur
04. lekce: Šachová notace
Šachová cvičebnice, 2. díl
05. lekce: Šach, mat
06. lekce: Pat
07. lekce: Další herní situace
08. lekce: Matové vedení – dvěma věžemi, dámou
09. lekce: Matové vedení – věží, dvěma střelci
10. lekce: Další případy remízy
Šachová cvičebnice, 3. díl
11. lekce: Obecné zásady zahájení – slabý bod f7 (f2)
12. lekce: Dvojí úder
13. lekce: Odtažný šach, dvojitý šach
14. lekce: Kombinace, mat na poslední řadě
15. lekce: Úvod do pěšcových koncovek – pravidlo čtverce
16. lekce: Pěšcové koncovky – opozice, kritická pole, diagonála
Šachová cvičebnice, 4. díl
17. lekce: Střelcové kombinace
18. lekce: Kombinace těžkých figur
19. lekce: Jezdcové kombinace
20. lekce: Pěšcové kombinace
21. lekce: Kombinace na zavlečení (přilákání) figury a blokádu pole
22. lekce: Kombinace na odvlečení (odlákání) a uvolnění pole nebo linie
Šachová cvičebnice, 5. díl
23. lekce: Kombinace na rozrušení obrany
24. lekce: Kombinace na překrytí a dobytí pole
25. lekce: Šachové úlohy a léčky
26. lekce: Hlavní zásady zahájení – útok na krále ve středu šachovnice
27. lekce: Útok na krále při stejných i různých rošádách
28. lekce: Pěšcové koncovky – uplatnění pěšcové převahy
Šachová cvičebnice, 6. díl
29. lekce: Pěšcové koncovky – vzdálený a krytý volný pěšec
30. lekce: Dáma proti pěšci v koncovce
31. lekce: Věžové koncovky – postavení mostu
32. lekce: Věžové koncovky – základní principy
33. lekce: Střelec proti jezdci v koncovce
34. lekce: Koncovky stejnobarevných střelců
Šachová cvičebnice, 7. díl
35. lekce: Koncovky různobarevných střelců
36. lekce: Základy strategie – silné a slabé body, pěšcové slabiny
37. lekce: Strategie – volné sloupce a sedmá (druhá) řada
38. lekce: Přehled zahájení
39. lekce: Jak studovat zahájení I
40. lekce: Jak studovat zahájení II

Případné připomínky k řešením můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.

Příloha: